Стаття 282 Виборчого кодексу України. Офіційне оприлюднення результатів місцевих виборів

1. Територіальна виборча комісія з відповідних місцевих виборів не пізніш як на п’ятий день з дня встановлення результатів виборів офіційно оприлюднює шляхом опублікування у відповідних місцевих друкованих засобах масової інформації результати виборів депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласної, міської, районної в місті, районної, селищної, сільської ради, сільських, селищних, міських голів, а також розміщує їх на офіційному веб-сайті комісії чи відповідної ради (за наявності), регіонального, територіального представництва Центральної виборчої комісії (у разі їх утворення).

2. Результати виборів до Верховної Ради Автономної Республіки Крим та місцевих рад публікуються у вигляді списку осіб, обраних депутатами відповідної ради, із зазначенням в алфавітному порядку прізвища, власного імені (усіх власних імен) та по батькові (за наявності), числа, місяця, року народження, відомостей про освіту, партійність, посаду, місце роботи (заняття), місце проживання, виборчий округ, у якому обраний депутат, кількість голосів виборців, поданих на його підтримку, та назви місцевої організації політичної партії, від якої обрано депутата (або позначки "Висунутий шляхом самовисування").

У повідомленні про результати виборів та обраного сільського, селищного, міського голову зазначаються прізвище, власне ім’я (усі власні імена) та по батькові (за наявності), число, місяць, рік народження, відомості про освіту, партійність, посаду, місце роботи (заняття), місце проживання, кількість голосів виборців, поданих на його підтримку, та назва місцевої організації політичної партії, від якої обрано сільського, селищного, міського голову (або позначка "Висунутий шляхом самовисування").

3. Офіційне оприлюднення територіальною виборчою комісією результатів виборів сільського, селищного, міського голови є підставою для звільнення з роботи (посади), припинення діяльності, несумісної з посадою депутата Верховної Ради Автономної Республіки Крим, сільського, селищного, міського голови, та/або прийняття рішення про припинення дії іншого представницького мандата особи, обраної депутатом, сільським, селищним, міським головою.

Ст 282 Виборчого кодексу України зі змінами 2023 рік №396-IX від 19.12.2019, редакція від 01.08.2021

Кодекс чинний. Актуальність перевірено 10.02.2021

Структура акту