Стаття 144 Виборчого кодексу України. Повноваження окружної виборчої комісії щодо підготовки і проведення виборів народних депутатів України

1. Окружна виборча комісія:

1) забезпечує організацію підготовки та проведення виборів депутатів у територіальному окрузі;

2) здійснює в межах відповідного територіального округу контроль за додержанням і однаковим застосуванням законодавства про вибори депутатів;

3) утворює спеціальні виборчі дільниці у випадках, визначених цим Кодексом;

4) утворює дільничні виборчі комісії звичайних та спеціальних виборчих дільниць відповідно до цього Кодексу;

5) спрямовує діяльність дільничних виборчих комісій;

6) скликає у разі необхідності за власною ініціативою засідання дільничної виборчої комісії;

7) контролює надання списків виборців для загального ознайомлення;

8) контролює діяльність місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування з питань забезпечення приміщеннями для голосування, транспортом, засобами зв’язку, обладнанням, у межах своєї компетенції розглядає і вирішує інші питання фінансового та матеріально-технічного забезпечення виборів депутатів у межах територіального округу;

9) забезпечує передачу дільничним виборчим комісіям після їх утворення печаток цих комісій;

10) забезпечує передачу дільничним виборчим комісіям після їх утворення виборчих бюлетенів встановленого зразка, інформаційних плакатів партій, інформаційних буклетів партій - суб’єктів виборчого процесу, інформаційних плакатів, що роз’яснюють порядок голосування та відповідальність за порушення законодавства про вибори народних депутатів України, а також виготовлення та постачання бланків іншої документації відповідно до цього Кодексу;

11) забезпечує виготовлення плакатів, що роз’яснюють порядок голосування та відповідальність за порушення законодавства про вибори депутатів, печаток дільничних виборчих комісій, штампів "Вибув" та передає їх дільничним виборчим комісіям, а також забезпечує виготовлення іншої виборчої документації;

12) надає правову, організаційно-методичну, технічну допомогу дільничним виборчим комісіям, організовує навчання членів дільничних виборчих комісій з питань організації виборчого процесу;

13) заслуховує інформацію дільничних виборчих комісій, місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування з питань підготовки і проведення виборів;

14) реєструє офіційних спостерігачів від партії, громадської організації;

15) розглядає в межах своїх повноважень звернення, заяви і скарги щодо організації та проведення виборів у межах територіального округу, а також звернення, заяви і скарги на рішення та дії чи бездіяльність дільничних виборчих комісій та/або їх членів і приймає щодо них рішення;

16) встановлює підсумки голосування у межах територіального округу, складає протокол про підсумки голосування та передає його до Центральної виборчої комісії;

17) визнає голосування на виборчій дільниці недійсним у випадках, передбачених цим Кодексом;

18) забезпечує передачу на зберігання до відповідної архівної установи виборчої та іншої документації в порядку, встановленому Центральною виборчою комісією, за погодженням із центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері архівної справи;

19) узагальнює інформацію щодо поданих до окружної та дільничних виборчих комісій заяв та скарг, що стосуються процесу виборів депутатів, а також результатів їх розгляду, вивішує цю інформацію на стенді офіційних матеріалів комісії для загального ознайомлення та подає її до Центральної виборчої комісії у встановленому нею порядку для розміщення на її офіційному веб-сайті;

20) здійснює інші повноваження, передбачені цим Кодексом та іншими законами України.

Повноваження окружної виборчої комісії, визначені пунктами 8, 9, 10, 11, 12, 13, 18 цієї частини можуть виконувати територіальні представництва Центральної виборчої комісії у разі їх утворення.

2. Повноваження окружної виборчої комісії починаються з моменту складення присяги не менш як двома третинами її мінімального складу, визначеного частиною першою статті 140 цього Кодексу, на її першому засіданні, яке проводиться не пізніш як на другий день після дня прийняття рішення про її утворення.

3. Повноваження окружної виборчої комісії припиняються через п’ятнадцять днів після дня офіційного оголошення Центральною виборчою комісією результатів виборів депутатів у порядку, встановленому цим Кодексом.

4. Статус окружної виборчої комісії як юридичної особи припиняється в порядку та строки, визначені статтею 35 цього Кодексу.

Ст 144 Виборчого кодексу України зі змінами 2024 рік №396-IX від 19.12.2019, редакція від 01.08.2021

Кодекс чинний. Актуальність перевірено 10.02.2021

Структура акту