Стаття 260 Виборчого кодексу України. Встановлення кількості мандатів та визначення депутатів, обраних у єдиному багатомандатному окрузі

1. Шляхом віднімання кількості мандатів, розподілених у територіальних виборчих округах, від загальної кількості депутатських мандатів, що дорівнює кількісному складу Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласної, районної, міської, районної у місті, сільської, селищної ради, встановлюється кількість мандатів, які підлягають розподілу в єдиному багатомандатному окрузі.

Місцева організація політичної партії, партія, яка отримала право на участь у розподілі депутатських мандатів на відповідних місцевих виборах, гарантовано отримує один депутатський мандат, який розподіляється в порядку черговості відповідно до затвердженого партією єдиного виборчого списку.

2. На підставі відомостей, зазначених у пункті 3 частини шостої статті 258 цього Кодексу, територіальна виборча комісія встановлює загальну кількість невикористаних голосів виборців, поданих у єдиному багатомандатному окрузі на підтримку єдиного виборчого списку кожної організації партії.

3. Для визначення кількості мандатів, отриманих єдиним виборчим списком кандидатів від організації партії, загальна кількість невикористаних голосів виборців, поданих у єдиному багатомандатному окрузі на підтримку єдиного виборчого списку кандидатів від відповідної організації партії, визначена відповідно до частини другої цієї статті, ділиться на виборчу квоту, визначену відповідно до частини третьої статті 257 цього Кодексу. Ціла частина отриманої частки становить кількість депутатських мандатів, яку отримали кандидати у депутати, включені до відповідного єдиного виборчого списку від цієї організації партії. Дробові залишки до трьох знаків після коми враховуються при розподілі відповідно до частини четвертої цієї статті решти депутатських мандатів.

4. Організації партій, єдині виборчі списки від яких мають більші порівняно з іншими дробові залишки після ділення відповідно до частини третьої цієї статті, отримують по одному додатковому депутатському мандату, починаючи з єдиного виборчого списку кандидатів від організації партії, що має найбільший дробовий залишок. Якщо дробові залишки у двох чи більше виборчих списках кандидатів від організацій партій однакові, першим додатковий депутатський мандат отримує той виборчий список організації партії, за кандидатів у депутати від якої віддано більшу кількість голосів виборців у єдиному багатомандатному окрузі.

Розподіл додаткових депутатських мандатів, які визначені відповідно до частини першої цієї статті та підлягають розподілу в єдиному багатомандатному окрузі, закінчується після вичерпання загальної кількості депутатських мандатів, які визначені відповідно до частини першої цієї статті та підлягають розподілу в єдиному багатомандатному окрузі.

5. Обраними депутатами від організації партії вважаються кандидати у депутати, включені до єдиного виборчого списку цієї організації партії у кількості, яка відповідає кількості мандатів, визначеній відповідно до частин третьої і четвертої цієї статті, в порядку їх черговості у єдиному списку цієї організації партії. При цьому кандидати, визнані обраними у територіальних округах, не враховуються при розподілі мандатів у єдиному багатомандатному окрузі.

6. Територіальна виборча комісія вносить до протоколу про результати виборів депутатів цифрами такі відомості:

1) кількість мандатів, які підлягають розподілу в єдиному багатомандатному окрузі, визначена відповідно до частини першої цієї статті;

2) загальна кількість невикористаних голосів виборців, поданих у єдиному багатомандатному окрузі на підтримку виборчого списку кандидатів від кожної організації партії, яка бере участь у розподілі мандатів, визначена відповідно до частини другої цієї статті;

3) кількість депутатських мандатів, отриманих кандидатами у депутати, включеними до єдиного виборчого списку кандидатів від кожної організації партії, яка бере участь у розподілі мандатів, визначена відповідно до частин третьої та четвертої цієї статті.

У разі якщо особа за одночасного балотування в єдиному одномандатному окрузі з виборів сільського, селищного, міського голови та багатомандатному виборчому окрузі з виборів депутатів місцевої ради визнана обраною в єдиному одномандатному виборчому окрузі, така особа не може бути зареєстрована депутатом місцевої ради.

7. Територіальна виборча комісія зазначає у протоколі про результати виборів депутатів стосовно кожного депутата, обраного у єдиному багатомандатному окрузі, такі відомості:

1) прізвище, власне ім’я (усі власні імена), по батькові (за наявності);

2) рік народження;

3) освіта;

4) посада (заняття), місце роботи;

5) партійність;

6) місце проживання;

7) єдиний багатомандатний округ, у якому обраний депутат;

8) назва партії, від якої обраний депутат.

У територіальних виборчих списках стосовно депутатів, обраних у єдиному багатомандатному окрузі, проставляється відмітка про їх обрання у цьому окрузі.

Ст 260 Виборчого кодексу України зі змінами 2024 рік №396-IX від 19.12.2019, редакція від 01.08.2021

Кодекс чинний. Актуальність перевірено 10.02.2021

Структура акту