Стаття 131 Виборчого кодексу України. Особливості підготовки і проведення повторних виборів Президента України

1. Підстави, порядок призначення та строки проведення повторних виборів Президента України визначаються відповідно частиною четвертою статті 76, статтею 77 та частинами шостою - восьмою статті 78 цього Кодексу.

2. Виборчі процедури повторних виборів Президента України здійснюються у порядку та строки, визначені цим Кодексом для чергових виборів Президента України.

Ст 131 Виборчого кодексу України зі змінами 2024 рік №396-IX від 19.12.2019, редакція від 01.08.2021

Кодекс чинний. Актуальність перевірено 10.02.2021

Структура акту