Стаття 128 Виборчого кодексу України. Повторне голосування

1. Повторне голосування призначається Центральною виборчою комісією на третю неділю після дня виборів.

2. До виборчого бюлетеня для повторного голосування включаються два кандидати на пост Президента України, які за результатами голосування у день виборів одержали найбільшу кількість голосів.

3. Якщо один із кандидатів, включених до виборчого бюлетеня для повторного голосування, не пізніш як за дванадцять днів до дня повторного голосування зняв свою кандидатуру шляхом подання письмової заяви до Центральної виборчої комісії і Центральна виборча комісія прийняла рішення про скасування реєстрації кандидата, включеного до виборчого бюлетеня для повторного голосування, Центральна виборча комісія невідкладно приймає рішення про включення до виборчого бюлетеня кандидата, наступного за кількістю одержаних у день виборів голосів.

4. Якщо кандидат подав до Центральної виборчої комісії письмову заяву про відмову від балотування і Центральна виборча комісія прийняла рішення про скасування реєстрації кандидата, включеного до виборчого бюлетеня для повторного голосування, після спливу строку, зазначеного у частині третій цієї статті, або з інших причин немає кандидатів, які могли б бути включені до виборчого бюлетеня для повторного голосування замість вибулого, повторне голосування проводиться щодо однієї кандидатури.

У разі призначення Центральною виборчою комісією повторного голосування статус кандидатів на пост Президента України, уповноважених представників кандидатів на пост Президента України в Центральній виборчій комісії, довірених осіб кандидатів на пост Президента України в загальнодержавному окрузі та територіальних округах, офіційних спостерігачів від партій, які висунули кандидатів на пост Президента України, офіційних спостерігачів від кандидатів на пост Президента України зберігають лише кандидати на пост Президента України, включені до виборчого бюлетеня для повторного голосування, їх уповноважені представники в Центральній виборчій комісії, довірені особи цих кандидатів у загальнодержавному окрузі та територіальних округах, офіційні спостерігачі від партій, які висунули цих кандидатів, офіційні спостерігачі від таких кандидатів, офіційні спостерігачі від громадських організацій, іноземних держав та міжнародних організацій, які були зареєстровані (акредитовані) до дня виборів Президента України та продовжують здійснювати передбачені цим Кодексом повноваження під час підготовки, організації та проведення повторного голосування з виборів Президента України до моменту офіційного опублікування результатів виборів Президента України.

5. Для проведення повторного голосування з виборів Президента України Центральна виборча комісія не пізніш як за десять днів до дня повторного голосування за поданням кандидатів на пост Президента України, включених до виборчого бюлетеня для повторного голосування, формує новий склад окружних виборчих комісій у кількості 14 осіб - по сім осіб від кожного кандидата, включеного до виборчого бюлетеня для повторного голосування.

6. Кандидати на пост Президента України, включені до виборчого бюлетеня для повторного голосування, не пізніш як за дванадцять днів до дня повторного голосування вносять до Центральної виборчої комісії подання щодо кандидатур до складу окружних виборчих комісій за формою, встановленою Центральною виборчою комісією.

7. При розподілі керівних посад в окружних виборчих комісіях Центральна виборча комісія забезпечує для кожного кандидата на пост Президента України рівну кількість посад голови та секретаря окружної виборчої комісії (з можливим відхиленням від рівної кількості не більш як на одну посаду відповідно голови або секретаря комісії). Голова та секретар окружної виборчої комісії не можуть бути представниками одного кандидата на пост Президента України. Заступники голови окружної виборчої комісії не призначаються.

8. Окружна виборча комісія не пізніш як за п’ять днів до дня повторного голосування за поданням кандидатів на пост Президента України, включених до виборчого бюлетеня для повторного голосування, формує новий склад дільничної виборчої комісії у кількості:

1) для великих дільниць - 16 осіб (по вісім осіб від кожного кандидата на пост Президента України, включеного до виборчого бюлетеня для повторного голосування);

2) для середніх дільниць - 14 осіб (по сім осіб від кожного кандидата на пост Президента України, включеного до виборчого бюлетеня для повторного голосування);

3) для малих дільниць - 12 осіб (по шість осіб від кожного кандидата на пост Президента України, включеного до виборчого бюлетеня для повторного голосування).

На виборчих дільницях, де кількість виборців не перевищує п’ятдесяти осіб, дільнична виборча комісія може утворюватися у складі 4 осіб (по дві особи від кожного кандидата на пост Президента України, включеного до виборчого бюлетеня для повторного голосування).

9. Кандидати на пост Президента України, включені до виборчого бюлетеня для повторного голосування, або їх довірені особи у відповідних територіальних округах не пізніш як за вісім днів до дня повторного голосування вносять до окружної виборчої комісії подання стосовно кандидатур до складу дільничних виборчих комісій за формою, встановленою Центральною виборчою комісією.

10. У разі якщо кількість запропонованих до складу відповідних виборчих комісій кандидатур менша за встановлену цим Кодексом, відповідна виборча комісія утворюється в порядку, передбаченому частиною дванадцятою цієї статті.

11. При розподілі керівних посад у дільничних виборчих комісіях окружна виборча комісія забезпечує для кожного кандидата на пост Президента України рівну кількість посад голови та секретаря дільничної виборчої комісії (з можливим відхиленням від рівної кількості не більш як на одну посаду відповідно голови або секретаря комісії). Голова та секретар дільничної виборчої комісії не можуть бути представниками одного кандидата на пост Президента України. Заступники голови дільничної виборчої комісії не призначаються.

12. У разі якщо кандидат на пост Президента України не скористався можливістю подати встановлену кількість кандидатур до складу відповідної окружної виборчої комісії у строк, передбачений частиною шостою цієї статті, Центральна виборча комісія формує склад окружної виборчої комісії у кількості, визначеній частиною п’ятою цієї статті, за поданням Голови Центральної виборчої комісії на підставі пропозицій членів Центральної виборчої комісії.

У разі якщо кандидат на пост Президента України не скористався можливістю подати встановлену кількість кандидатур до складу відповідної дільничної виборчої комісії у строк, передбачений частиною дев’ятою цієї статті, окружна виборча комісія формує склад дільничної виборчої комісії у кількості, визначеній частиною восьмою цієї статті, за поданням голови відповідної окружної виборчої комісії на підставі пропозицій членів окружної виборчої комісії.

13. Припинення повноважень виборчої комісії, сформованої для проведення повторного голосування, та члена такої комісії здійснюється у порядку, встановленому цим Кодексом.

14. Для проведення повторного голосування списки виборців, виготовлені органами ведення Державного реєстру виборців, передаються виборчим комісіям не пізніш як за два дні до дня повторного голосування в порядку, передбаченому цим Кодексом.

Порядок виготовлення списку виборців для повторного голосування, а також форму такого списку встановлює Центральна виборча комісія.

Списки виборців для повторного голосування на спеціальних виборчих дільницях (крім виборчих дільниць, утворених в установах виконання покарань) виготовляються відповідними виборчими комісіями не пізніш як за два дні до дня повторного голосування на підставі відомостей, поданих керівниками відповідних закладів, установ, капітанами суден, командирами військових частин (формувань), в яких утворено такі виборчі дільниці.

До списку виборців для повторного голосування включаються громадяни України, яким виповнилося або на день повторного голосування виповниться 18 років.

Іменні запрошення передаються органами ведення Державного реєстру виборців відповідним дільничним виборчим комісіям звичайних виборчих дільниць невідкладно після їх утворення, але не пізніш як за п’ять днів до дня повторного голосування.

Дільнична виборча комісія надсилає або доставляє в інший спосіб кожному виборцю іменне запрошення не пізніш як за три дні до дня повторного голосування.

15. Голосування, проведення підрахунку голосів та встановлення підсумку голосування у разі повторного голосування здійснюються у порядку, встановленому статтями 117-125 цього Кодексу.

16. Голосування виборців на закордонних виборчих дільницях організовують і проводять дільничні виборчі комісії у тому самому складі, що був станом на день голосування. У разі вибуття окремих членів із складу зазначених виборчих комісій нові кандидатури до їх складу можуть включатися за поданням Міністерства закордонних справ України.

17. Центральна виборча комісія на своєму засіданні на підставі протоколів окружних виборчих комісій про підсумки повторного голосування в межах відповідних територіальних виборчих округів, протоколу про підсумки голосування в межах закордонного виборчого округу не пізніш як на десятий день з дня повторного голосування встановлює та оголошує результати повторного голосування з виборів Президента України, про що складає протокол.

18. Якщо до бюлетеня для повторного голосування було внесено дві кандидатури, обраним Президентом України за підсумками повторного голосування вважається кандидат, який за підсумками повторного голосування одержав більшу, ніж інший кандидат, кількість голосів виборців, які взяли участь у голосуванні.

19. Якщо до виборчого бюлетеня для повторного голосування було включено лише одну кандидатуру, кандидат вважається обраним Президентом України, якщо він одержав більше половини голосів виборців, які взяли участь у голосуванні.

20. Якщо за результатами повторного голосування обидва кандидати, що балотувалися, одержали однакову кількість голосів виборців або якщо голосування проводилося по одній кандидатурі і вона не одержала більше половини голосів виборців, які взяли участь у голосуванні, вибори Президента України визнаються Центральною виборчою комісією такими, що не відбулися.

Ст 128 Виборчого кодексу України зі змінами 2023 рік №396-IX від 19.12.2019, редакція від 01.08.2021

Кодекс чинний. Актуальність перевірено 10.02.2021

Структура акту