Стаття 228 Виборчого кодексу України. Порядок реєстрації кандидатів у депутати сільських, селищних, міських рад (територіальних громад з кількістю виборців до 10 тисяч)

1. Сільська, селищна, міська виборча комісія реєструє кандидатів у депутати, висунутих організацією партії в багатомандатному виборчому окрузі, або кандидата в депутати, висунутого шляхом самовисування, за умови подання до відповідної комісії документів, передбачених статтею 223 цього Кодексу.

2. Подання документів до виборчої комісії для реєстрації кандидатів у депутати закінчується за тридцять днів до дня голосування.

3. Особа, включена організацією партії до переліку кандидатів у депутати відповідної ради, яка на день подання заяви організації партії про реєстрацію кандидатів у депутати сільської, селищної, міської ради (територіальної громади з кількістю виборців до 10 тисяч) до територіальної виборчої комісії не подала заяви про згоду балотуватися кандидатом у депутати від цієї організації партії, вважається виключеною із переліку кандидатів у депутати відповідної ради з дня подання заяви організацією партії. Заява такої особи про згоду балотуватися, подана після подання організацією партії заяви про реєстрацію кандидатів у депутати, не приймається.

4. Особа, включена організацією партії до переліку кандидатів у депутати відповідної ради, має право до дня реєстрації її кандидатом відкликати свою заяву про згоду балотуватися кандидатом у депутати від цієї організації партії. Заява про відкликання заяви про згоду балотуватися кандидатом у депутати від відповідної організації партії може бути засвідчена в порядку, встановленому Законом України "Про нотаріат" або особисто подана відповідною особою до територіальної виборчої комісії. З моменту отримання територіальною виборчою комісією заяви про відкликання заяви про згоду балотуватися кандидатом у депутати від організації партії така особа вважається виключеною із переліку кандидатів у депутати до відповідної ради від цієї організації партії, що враховується при прийнятті територіальною виборчою комісією рішення про реєстрацію кандидатів у депутати в багатомандатних виборчих округах. Про отримання такої заяви територіальна виборча комісія письмово повідомляє організацію партії не пізніш як у триденний строк з дня отримання заяви. Повторна заява особи про її згоду балотуватися від організації партії не приймається.

5. У разі виявлення факту включення особи до переліків кандидатів у депутати відповідної ради від кількох організацій партій та/або самовисування кандидатом у депутати цієї ради або кандидатом на посаду сільського, селищного, міського голови уповноважений член територіальної виборчої комісії не пізніше наступного дня звертається до зазначеної особи з вимогою особисто подати до комісії заяву про підтвердження згоди балотуватися кандидатом у депутати лише від однієї організації партії або в порядку самовисування. Така заява може бути засвідчена в порядку, встановленому Законом України "Про нотаріат", або подана до комісії особисто.

У разі подання особою заяви про підтвердження згоди балотуватися кандидатом у депутати від відповідної організації партії, територіальна виборча комісія відмовляє в її реєстрації кандидатом від решти організацій партій та/або в порядку самовисування в інших виборчих округах.

У разі неподання особою такої заяви протягом двох днів з дня отримання відповідного звернення територіальна виборча комісія відмовляє в її реєстрації кандидатом від усіх організацій партій та/або в порядку самовисування в усіх виборчих округах.

6. Територіальна виборча комісія не пізніш як на п’ятий день з дня прийняття заяви про реєстрацію кандидатів у депутати та доданих до неї необхідних документів приймає рішення про реєстрацію кандидатів у депутати або про відмову в їх реєстрації.

7. Відомості про реєстрацію кандидатів у депутати в багатомандатних виборчих округах в алфавітному порядку (за прізвищем), із зазначенням номера багатомандатного виборчого округу, в якому висувається кандидат, суб’єкта висування, прізвища, власного імені (усіх власних імен), по батькові (за наявності), числа, місяця, року народження, відомостей про громадянство, освіту, партійність, посаду, місце роботи (заняття), місце проживання кожного кандидата в депутати не пізніш як за двадцять два дні до дня голосування оприлюднюються територіальною виборчою комісією у визначений нею спосіб.

8. У разі реєстрації в багатомандатному виборчому окрузі кандидата в депутати, висунутого організацією партії, або кандидата в депутати, висунутого шляхом самовисування, відповідна територіальна виборча комісія у триденний строк з дня прийняття рішення про реєстрацію видає представнику організації партії або відповідному кандидату в депутати посвідчення кандидата в депутати за формою, встановленою Центральною виборчою комісією.

Рішення про реєстрацію кандидатів у депутати в триденний строк з дня його прийняття розміщується відповідною територіальною виборчою комісією на її офіційному веб-сайті (за наявності), веб-сайті відповідної місцевої ради або в інший визначений нею спосіб та/або на стенді офіційних матеріалів комісії.

Відомості щодо зареєстрованих кандидатів у депутати сільських, селищних, міських рад (територіальних громад з кількістю виборців до 10 тисяч) із зазначенням номера багатомандатного виборчого округу, в якому висувається кандидат, суб’єкта висування, прізвища, власного імені (усіх власних імен), по батькові (за наявності), числа, місяця, року народження, відомостей про громадянство, партійність, посаду, місце роботи (заняття), місце проживання кожного кандидата в депутати передаються для оприлюднення на офіційному веб-сайті Центральної виборчої комісії у встановленому нею порядку.

Ст 228 Виборчого кодексу України зі змінами 2024 рік №396-IX від 19.12.2019, редакція від 01.08.2021

Кодекс чинний. Актуальність перевірено 10.02.2021

Структура акту