Стаття 151 Виборчого кодексу України. Розпорядники рахунків виборчих фондів

1. Партія призначає з числа своїх уповноважених осіб у загальнодержавному виборчому окрузі, передбачених частиною п’ятою статті 165 цього Кодексу, або кандидатів, включених до загальнодержавного виборчого списку партії, не більше двох розпорядників накопичувального рахунку виборчого фонду, які мають виключне право на розпорядження коштами, що надходять на накопичувальний рахунок. Розпорядники накопичувального рахунку виборчого фонду партії зобов’язані вести облік надходження коштів та їх розподілу між поточними рахунками виборчого фонду партії.

Розмір виборчого фонду партії, кандидати у депутати від якої зареєстровані в загальнодержавному окрузі, не може перевищувати дев’яноста тисяч розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня відповідного року.

2. Партія призначає з числа своїх уповноважених осіб у територіальному виборчому окрузі в межах відповідного виборчого регіону, передбачених частиною п’ятою статті 165 цього Кодексу, або кандидатів, включених до відповідного регіонального виборчого списку партії, по одному розпоряднику поточного рахунку виборчого фонду у відповідному виборчому регіоні, який має виключне право на розпорядження коштами з поточного рахунку виборчого фонду.

Розпорядником поточного рахунку власного виборчого фонду кандидата може бути сам кандидат або його довірена особа.

Розпорядники поточних рахунків виборчих фондів забезпечують додержання фінансової дисципліни та цільове використання коштів виборчих фондів, ведуть облік використання коштів з відповідного поточного рахунку виборчого фонду.

3. Банки, в яких відкрито рахунки виборчих фондів, надають розпорядникам відповідних рахунків щотижнево або за зверненням відомості про розміри та джерела внесків, що надійшли на рахунки виборчих фондів, рух коштів, а також їх залишки на рахунках у порядку, встановленому відповідно до частини чотирнадцятої статті 150 цього Кодексу.

Ст 151 Виборчого кодексу України зі змінами 2024 рік №396-IX від 19.12.2019, редакція від 01.08.2021

Кодекс чинний. Актуальність перевірено 10.02.2021

Структура акту