Стаття 180 Виборчого кодексу України. Встановлення підсумків голосування в межах територіального округу

1. Окружна виборча комісія після прийняття і розгляду протоколів дільничних виборчих комісій про підрахунок голосів виборців на виборчих дільницях, у тому числі з позначкою "Уточнений", на підставі протоколів дільничних виборчих комісій про підрахунок голосів виборців на виборчих дільницях та повідомлень про зміст таких протоколів дільничних виборчих комісій, переданих за допомогою технічних засобів зв’язку із спеціальних виборчих дільниць, утворених на суднах, що перебувають у день голосування у плаванні під Державним Прапором України, на полярній станції України, а в разі повторного підрахунку голосів виборців - також протоколу окружної виборчої комісії про повторний підрахунок голосів виборців на відповідній виборчій дільниці встановлює:

1) кількість виборчих бюлетенів, одержаних окружною виборчою комісією;

2) кількість невикористаних виборчих бюлетенів, погашених окружною виборчою комісією;

3) кількість виборчих бюлетенів, одержаних дільничними виборчими комісіями територіального округу та виготовлених ними з дозволу Центральної виборчої комісії;

4) кількість невикористаних виборчих бюлетенів, погашених дільничними виборчими комісіями територіального округу;

5) кількість виборців, включених до списків виборців на виборчих дільницях територіального округу;

6) кількість виборців, які отримали виборчі бюлетені в межах територіального округу;

7) кількість виборчих бюлетенів, що не підлягають врахуванню, виявлених на виборчих дільницях територіального округу;

8) кількість виборців, які взяли участь у голосуванні в межах територіального округу;

9) кількість виборчих бюлетенів, визнаних недійсними;

10) загальна кількість голосів виборців, які підтримали регіональні виборчі списки кандидатів у депутати усіх партій в межах територіального округу;

11) кількість голосів виборців, які підтримали регіональні виборчі списки кандидатів у депутати від кожної партії в межах територіального округу;

12) кількість голосів виборців, які підтримали кожного кандидата, включеного до регіонального виборчого списку кандидатів у депутати від кожної партії в межах територіального округу;

13) кількість голосів виборців, які підтримали весь регіональний список кандидатів у депутати від кожної партії, не підтримавши конкретного кандидата з цього списку, в межах територіального округу.

2. Відомості про підсумки голосування в межах територіального округу вносяться цифрами до протоколу окружної виборчої комісії про підсумки голосування в межах територіального округу. Відомості, зазначені у пунктах 3-13 частини першої цієї статті, вносяться по кожній виборчій дільниці, що входить до складу територіального округу, і сумарно по територіальному округу.

3. Протокол про підсумки голосування в межах територіального округу складається окружною виборчою комісією у трьох примірниках. Примірники протоколу нумеруються і мають однакову юридичну силу.

4. Забороняється заповнення протоколу про підсумки голосування в межах територіального округу олівцем, внесення до нього будь-яких виправлень без відповідного рішення окружної виборчої комісії, а також його підписання та засвідчення печаткою окружної виборчої комісії до остаточного заповнення.

5. Протокол про підсумки голосування в межах територіального округу зобов’язані підписати голова, заступник голови, секретар та інші члени окружної виборчої комісії, присутні на засіданні комісії. Зазначений протокол засвідчується печаткою окружної виборчої комісії. У разі незгоди з відомостями, зазначеними у протоколі, член комісії зобов’язаний викласти у письмовій формі свою окрему думку, яка додається до протоколу.

Непідписання або відмова від підписання протоколу окремих членів комісії не має правових наслідків для дійсності протоколу.

У протоколі зазначаються дата і час (година і хвилини) його підписання членами окружної виборчої комісії. У разі відсутності підпису члена окружної виборчої комісії у протоколі напроти його прізвища зазначається причина відсутності підпису. Перший примірник протоколу мають право підписати кандидати в депутати, уповноважені особи партій та офіційні спостерігачі, які були присутні при встановленні підсумків голосування в межах територіального округу.

Якщо після підписання зазначеного протоколу до транспортування його до Центральної виборчої комісії окружна виборча комісія виявила в ньому неточності (описку чи помилку у цифрах), вона на своєму засіданні розглядає питання про внесення змін до протоколу шляхом складення нового протоколу, на якому робиться позначка "Уточнений". Протокол з позначкою "Уточнений" виготовляється і підписується у порядку та в кількості примірників, встановлених цією статтею.

6. Перший примірник протоколу окружної виборчої комісії про підсумки голосування в межах територіального округу, а в разі внесення змін до цього протоколу - також протокол, в якому були допущені неточності (описки чи помилки у цифрах), разом з відповідними протоколами та актами дільничних виборчих комісій, рішеннями, прийнятими на підставі цих актів, та, за наявності, протоколами окружної виборчої комісії про повторний підрахунок голосів виборців на відповідній виборчій дільниці в межах територіального округу, окремими думками членів окружної виборчої комісії, викладеними у письмовій формі, заявами і скаргами та рішеннями, прийнятими окружною виборчою комісією за результатами їх розгляду, окружна виборча комісія невідкладно транспортує до Центральної виборчої комісії, другий примірник - зберігається в окружній виборчій комісії, третій - невідкладно вивішується для загального ознайомлення у приміщенні окружної виборчої комісії.

7. Окружна виборча комісія зобов’язана встановити підсумки голосування в межах територіального округу не пізніше ніж на сьомий день з дня проведення виборів незалежно від кількості виборчих дільниць у відповідному окрузі, щодо яких прийнято рішення про визнання голосування на виборчій дільниці недійсним. Визнання голосування недійсним у межах територіального округу забороняється. Протокол про підсумки голосування у межах територіального округу після підписання транспортується до Центральної виборчої комісії.

8. Окружна виборча комісія зобов’язана встановити підсумки голосування в межах територіального округу незалежно від кількості виборчих дільниць відповідного округу, на яких голосування не було організовано і проведено в день голосування відповідно до вимог цього Кодексу.

9. У разі якщо голосування на всіх виборчих дільницях територіального округу у день голосування не було організовано і проведено відповідно до вимог цього Кодексу, окружна виборча комісія встановлює, що голосування в межах відповідного територіального округу не відбулося.

10. Транспортування документів, зазначених у частині шостій цієї статті, здійснюється головою або заступником голови окружної виборчої комісії та іншими двома членами цієї комісії, які повинні бути представниками різних партій, під охороною у супроводі поліцейських, а в разі необхідності, за зверненням Центральної виборчої комісії, - співробітників Служби безпеки України. Інші члени окружної виборчої комісії, кандидати, уповноважені особи партій, офіційні спостерігачі за їхнім бажанням можуть також супроводжувати транспортування таких документів. Супроводження таких документів іншими особами забороняється.

11. Кандидату у депутати, уповноваженій особі партії, офіційному спостерігачу на його прохання невідкладно видається копія протоколу окружної виборчої комісії про підсумки голосування в межах територіального округу (у тому числі з позначкою "Уточнений") з розрахунку по одній копії протоколу для кожної партії та по одній копії протоколу для офіційного спостерігача (групи спостерігачів) від кожної громадської організації, іноземної держави або міжнародної організації. Зазначені копії засвідчуються на кожній сторінці підписами голови та секретаря окружної виборчої комісії і скріплюються печаткою виборчої комісії.

Ст 180 Виборчого кодексу України зі змінами 2024 рік №396-IX від 19.12.2019, редакція від 01.08.2021

Кодекс чинний. Актуальність перевірено 10.02.2021

Структура акту