Стаття 143 Виборчого кодексу України. Повноваження Центральної виборчої комісії щодо підготовки і проведення виборів народних депутатів України

1. Повноваження Центральної виборчої комісії щодо підготовки та проведення виборів депутатів визначаються цим Кодексом, Законом України "Про Центральну виборчу комісію" та іншими законами України.

2. Крім повноважень, визначених Законом України "Про Центральну виборчу комісію", Центральна виборча комісія:

1) скликає у разі необхідності за власною ініціативою засідання виборчої комісії нижчого рівня;

2) контролює використання виборчими комісіями, регіональними та територіальними представництвами Центральної виборчої комісії коштів державного бюджету із залученням до проведення перевірок працівників відповідних державних органів;

3) забезпечує виготовлення і розміщення на загальнодержавних каналах теле- і радіомовлення інформаційних програм для виборців з роз’ясненням засад і порядку проведення виборів, їх ролі у житті суспільства і держави, процедури голосування, прав та обов’язків виборців, механізмів контролю за дотриманням законодавства про вибори народних депутатів України;

4) встановлює норми і перелік обладнання, інвентарю для приміщень виборчої комісії та приміщень для голосування, а також види послуг, робіт, що можуть надаватися виборчим комісіям;

5) встановлює форми виборчих документів, затверджує зразки печаток та вивісок виборчих комісій, визначає порядок зберігання та передачі виборчих документів до відповідних державних архівних установ;

6) припиняє рух коштів на рахунках виборчих комісій, регіональних та територіальних представництв Центральної виборчої комісії, відкритих у територіальних органах центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сферах казначейського обслуговування бюджетних коштів, бухгалтерського обліку, виконання бюджетів у строки, встановлені цим Кодексом;

7) реєструє кандидатів у депутати;

8) реєструє представника партії у Центральній виборчій комісії, уповноважених осіб партії, довірених осіб кандидатів в депутати;

9) безпосередньо та через свої регіональні та територіальні представництва здійснює контроль за надходженням і використанням коштів виборчих фондів партій, кандидатів у депутати у порядку, встановленому цим Кодексом;

10) надає дозвіл громадським організаціям мати офіційних спостерігачів під час виборів депутатів, реєструє офіційних спостерігачів від партій, громадських організацій у закордонному окрузі, а також офіційних спостерігачів від громадських організацій у загальнодержавному окрузі;

11) акредитує офіційних спостерігачів від іноземних держав, міжнародних організацій;

12) затверджує форму, колір і текст виборчого бюлетеня; забезпечує централізоване виготовлення у необхідній кількості та облік виборчих бюлетенів і їх передачу окружним виборчим комісіям;

13) затверджує текст та форму інформаційних плакатів та інформаційних буклетів партій - суб’єктів виборчого процесу для кожного виборчого регіону, плакатів, що роз’яснюють порядок голосування та відповідальність за порушення законодавства про вибори депутатів; забезпечує виготовлення інформаційних плакатів партій, інформаційних буклетів партій - суб’єктів виборчого процесу;

14) передає представнику Міністерства закордонних справ України виборчі бюлетені, бланки іншої документації, печатки, штампи для передачі їх дільничним виборчим комісіям закордонних виборчих дільниць;

15) розглядає заяви і скарги в порядку, встановленому цим Кодексом та Законом України "Про Центральну виборчу комісію";

16) встановлює підсумки голосування та складає протокол про підсумки голосування в межах закордонного округу;

17) здійснює повноваження відповідної окружної виборчої комісії у разі ненадходження протоколу від окружної виборчої комісії про підсумки голосування у територіальному окрузі у строки, визначені цим Кодексом, а також у разі бездіяльності окружної виборчої комісії;

18) у тримісячний строк з дня офіційного опублікування результатів виборів надсилає до Рахункової палати звіт про використання коштів Державного бюджету України, виділених на підготовку та проведення виборів депутатів;

19) здійснює інші повноваження, передбачені цим Кодексом та законами України.

Ст 143 Виборчого кодексу України зі змінами 2024 рік №396-IX від 19.12.2019, редакція від 01.08.2021

Кодекс чинний. Актуальність перевірено 10.02.2021

Структура акту