Стаття 150 Виборчого кодексу України. Загальні засади утворення та функціонування виборчого фонду партії, власного виборчого фонду кандидата у депутати. Контроль виборчих фондів

1. Виборчий фонд партії має один накопичувальний рахунок, на який надходять кошти для фінансування виборчої кампанії партії, а також поточні рахунки, з яких здійснюється фінансування витрат на виборчу кампанію. На поточні рахунки кошти надходять виключно з накопичувального рахунку виборчого фонду партії.

Партія зобов’язана відкрити рахунки свого виборчого фонду не пізніш як на десятий день з дня реєстрації Центральною виборчою комісією кандидатів, включених до виборчих списків партії.

Власний виборчий фонд кандидата має один поточний рахунок, на який надходять кошти для фінансування виборчої кампанії кандидата та з якого здійснюється фінансування витрат на виборчу кампанію.

Кандидат має право відкрити поточний рахунок власного виборчого фонду у разі здійснення фінансування своєї виборчої кампанії незалежно від партії, до виборчих списків якої він включений.

Розмір власного виборчого фонду кандидата не може перевищувати чотирьох тисяч розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня відповідного року.

2. Партія відкриває накопичувальний рахунок виборчого фонду в банку України у місті Києві і не більше одного поточного рахунку в банку в межах виборчого регіону. Один поточний рахунок виборчого фонду партії може обслуговувати декілька виборчих регіонів.

Кандидат відкриває поточний рахунок власного виборчого фонду в банку в межах відповідного виборчого регіону залежно від включення його до регіонального виборчого списку партії.

3. Рахунки виборчих фондів відкриваються в банках у національній валюті.

4. Підставою для відкриття накопичувального рахунку виборчого фонду партії та поточного рахунку власного виборчого фонду кандидата є копія рішення Центральної виборчої комісії про реєстрацію кандидатів, включених до виборчих списків відповідної партії. Підставою для відкриття поточного рахунку виборчого фонду партії є довідка банку про відкриття накопичувального рахунку виборчого фонду.

5. Порядок відкриття і закриття рахунків виборчих фондів встановлюється Національним банком України за погодженням із Центральною виборчою комісією не пізніш як за п’ятдесят три дні до дня виборів.

6. Витрачання коштів з поточних рахунків виборчих фондів здійснюється виключно у безготівковій формі.

7. Послуги банків, пов’язані з відкриттям і закриттям рахунків виборчих фондів та з функціонуванням цих рахунків, надаються безоплатно. Банк за користування коштами, що знаходяться на рахунках виборчих фондів, відсотки не нараховує і не сплачує.

8. Банк не пізніше наступного робочого дня після дня відкриття рахунку виборчого фонду партії повідомляє Центральну виборчу комісію та Національне агентство з питань запобігання корупції про відкриття рахунку та його реквізити.

Банк не пізніше наступного робочого дня після дня відкриття поточного рахунку власного виборчого фонду кандидата повідомляє відповідне регіональне або територіальне представництво Центральної виборчої комісії та Національне агентство з питань запобігання корупції про відкриття рахунку та його реквізити.

9. Інформація про відкриття накопичувального рахунку виборчого фонду партії та його реквізити оприлюднюється Центральною виборчою комісією на її офіційному веб-сайті не пізніш як на п’ятий день після отримання повідомлення банку про відкриття накопичувального рахунку виборчого фонду партії.

Інформація про відкриття поточного рахунку власного виборчого фонду кандидата та його реквізити розміщується відповідним регіональним або територіальним представництвом Центральної виборчої комісії в аналітично-інформаційній системі для відображення на офіційному веб-сайті Центральної виборчої комісії не пізніш як на п’ятий день після отримання повідомлення банку про відкриття поточного рахунку власного виборчого фонду кандидата.

Подальша інформація про реквізити накопичувального рахунку виборчого фонду партії та поточного рахунку власного виборчого фонду кандидата публікується у засобах масової інформації за рахунок коштів відповідного виборчого фонду.

10. Витрачання коштів з поточних рахунків виборчих фондів припиняється о 18 годині останньої п’ятниці перед днем виборів.

11. Рахунки виборчих фондів закриваються банками на п’ятнадцятий день після дня оприлюднення Центральною виборчою комісією результатів виборів депутатів.

12. Арешт коштів на рахунках виборчих фондів до дня виборів не дозволяється.

13. Закриття рахунків, зупинення операцій по рахунках виборчих фондів раніше, ніж у строк, встановлений частинами десятою та одинадцятою цієї статті, не допускається.

14. Контроль виборчих фондів партій здійснюють Центральна виборча комісія, Національне агентство з питань запобігання корупції та банки, в яких відкрито рахунки виборчих фондів партій.

Контроль виборчих фондів кандидатів здійснюють відповідне регіональне або територіальне представництво Центральної виборчої комісії, Національне агентство з питань запобігання корупції та банки, в яких відкрито поточні рахунки власних виборчих фондів кандидатів.

Контроль, передбачений цією частиною, здійснюється відповідно до порядку, встановленого не пізніш як за п’ятдесят три дні до дня виборів Центральною виборчою комісією спільно з Національним банком України за погодженням із Національним агентством з питань запобігання корупції.

15. Банки, в яких відкрито рахунки виборчих фондів партій, надають Центральній виборчій комісії та Національному агентству з питань запобігання корупції щотижнево (щоденно) або за зверненням відомості про розміри та джерела внесків, що надійшли на рахунки виборчих фондів, рух коштів, а також їх залишки на рахунках.

Банки, в яких відкрито поточні рахунки власних виборчих фондів кандидатів, надають відповідним регіональним або територіальним представництвам Центральної виборчої комісії та Національному агентству з питань запобігання корупції щотижнево (щоденно) або за зверненням відомості про розміри та джерела внесків, що надійшли на рахунки виборчих фондів, рух коштів, а також їх залишки на рахунках.

Механізм надання зазначених відомостей передбачається порядком, встановлення якого передбачено частиною чотирнадцятою цієї статті.

Ст 150 Виборчого кодексу України зі змінами 2024 рік №396-IX від 19.12.2019, редакція від 01.08.2021

Кодекс чинний. Актуальність перевірено 10.02.2021

Структура акту