Стаття 159 Виборчого кодексу України. Відмова в реєстрації кандидата (кандидатів) у народні депутати України

1. Центральна виборча комісія відмовляє в реєстрації всіх кандидатів у депутати, висунутих партією, у разі:

1) порушення вимог частин першої - третьої, сьомої - дев’ятої, одинадцятої - тринадцятої статті 154 цього Кодексу;

2) відсутності хоча б одного з документів, зазначених у пунктах 1-4 частини першої статті 155 цього Кодексу;

3) встановлення нею наявності у передвиборній програмі партії положень, спрямованих на ліквідацію незалежності України, зміну конституційного ладу насильницьким шляхом, порушення суверенітету і територіальної цілісності держави, підрив її безпеки, незаконне захоплення державної влади, пропаганду війни, насильства, розпалювання міжетнічної, расової, релігійної ворожнечі, посягання на права і свободи людини, здоров’я населення;

4) висування кандидатів у депутати від партії, яка здійснює пропаганду комуністичного та/або націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів, їхньої символіки та щодо якої в установленому Кабінетом Міністрів України порядку прийнято рішення про невідповідність її діяльності, найменування та/або символіки вимогам Закону України "Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки".

2. Центральна виборча комісія відмовляє в реєстрації окремого кандидата у депутати у разі:

1) відсутності хоча б одного з документів стосовно кандидата у депутати, зазначених у пунктах 5-10 частини першої статті 155 цього Кодексу;

2) отримання від уповноваженого органу інформації, що підтверджує факт припинення громадянства України особою, висунутою кандидатом у депутати;

3) отримання від уповноваженого органу інформації, що підтверджує факт виїзду особи, висунутої кандидатом, за межі України для постійного проживання;

4) отримання від суду належним чином засвідченої копії судового рішення, яким особу, висунуту кандидатом у депутати, визнано недієздатною;

5) набрання щодо особи, висунутої кандидатом у депутати, законної сили обвинувальним вироком суду за вчинення умисного злочину;

6) виявлення інших обставин, які позбавляють особу, висунуту кандидатом у депутати, права бути обраною депутатом, зокрема встановлення порушення вимог частин п’ятої та десятої статті 154 цього Кодексу.

3. Помилки і неточності, виявлені в поданих партією на реєстрацію документах, якщо їх наявність не є перешкодою для розуміння змісту викладених відомостей, не є підставою для відмови в реєстрації кандидатів у депутати.

У разі відсутності в поданих партією на реєстрацію документах інформації, яка обов’язково повинна бути зазначена відповідно до вимог цього Кодексу, про це невідкладно повідомляється відповідний суб’єкт подання документів. Виявлені недоліки у поданих документах можуть бути усунуті шляхом подання не пізніше наступного дня після отримання зазначеного повідомлення уточнених або інших документів для реєстрації кандидата (кандидатів) у депутати. Якщо уточнені або інші документи не надійшли у цей строк, відповідні документи вважаються відсутніми.

4. Рішення про відмову в реєстрації кандидата (кандидатів) у депутати повинно містити вичерпні підстави відмови. Копія такого рішення не пізніше наступного дня після його прийняття видається (направляється) представнику партії.

Ст 159 Виборчого кодексу України зі змінами 2024 рік №396-IX від 19.12.2019, редакція від 01.08.2021

Кодекс чинний. Актуальність перевірено 10.02.2021

Структура акту