Стаття 221 Виборчого кодексу України. Порядок висування кандидатів на посаду сільського, селищного, міського голови

1. Право висування кандидатів на посаду сільського, селищного, міського голови, реалізується виборцями через місцеві організації партій або шляхом самовисування у порядку, визначеному цим Кодексом.

2. Висування кандидатів на посаду сільського, селищного, міського голови в єдиному одномандатному виборчому окрузі організацією партії відбувається на її конференції, зборах у порядку, встановленому статутом партії та цією статтею.

3. Організація партії може висунути кандидатом на посаду сільського, селищного, міського голови особу, яка є членом цієї партії, або безпартійну особу, яка відповідно до статті 193 цього Кодексу має право бути обраною депутатом.

4. Висування кандидата на посаду сільського, селищного, міського голови від організації партії здійснюється рішенням конференції, зборів організації партії. У разі висування на конференції, зборах організації партії кандидатів на посади сільських, селищних, міських голів більше ніж однієї сільської, селищної, міської територіальної громади рішення щодо кожного кандидата приймається окремо.

Рішення зборів, конференції організації партії про висування кандидата на посаду сільського, селищного, міського голови підписується керівником організації партії і скріплюється печаткою організації партії, а в разі її відсутності - печаткою організації партії вищого рівня або печаткою партії.

5. У рішенні зборів, конференції організації партії зазначаються відомості про особу, висунуту кандидатом на посаду сільського, селищного, міського голови:

1) прізвище, ім’я (усі власні імена), по батькові (за наявності) кандидата;

2) число, місяць і рік народження;

3) громадянство;

4) відомості про освіту;

5) посада (заняття), місце роботи;

6) партійність;

7) адреса місця проживання;

8) відомості про наявність чи відсутність судимості;

9) відомості про наявність чи відсутність представницького мандата;

10) дата прийняття такого рішення.

6. Громадянин України, який відповідно до статті 193 цього Кодексу має право бути кандидатом на місцевих виборах, може самовисунутися кандидатом на посаду сільського, селищного, міського голови шляхом подачі заяви про самовисування до відповідної територіальної виборчої комісії.

До заяви про самовисування додаються документи, передбачені частиною другою статті 224 цього Кодексу.

7. Особа може бути висунута кандидатом на посаду лише одного сільського, селищного, міського голови від організації партії або в порядку самовисування.

Ст 221 Виборчого кодексу України зі змінами 2024 рік №396-IX від 19.12.2019, редакція від 01.08.2021

Кодекс чинний. Актуальність перевірено 10.02.2021

Структура акту