Стаття 158 Виборчого кодексу України. Порядок реєстрації кандидатів у народні депутати України

1. Кандидати у депутати, включені партією дозагальнодержавного або загальнодержавного та регіонального виборчих списків, реєструються Центральною виборчою комісією, за умови подання документів, передбачених статтею 155 цього Кодексу.

2. Подання документів до Центральної виборчої комісії для реєстрації кандидатів у депутати закінчується за сорок днів до дня голосування.

3. Особа, включена партією до загальнодержавного або загальнодержавного та регіонального виборчих списків, яка на день подання заяви партії про реєстрацію кандидатів у депутати до Центральної виборчої комісії не подала заяви про згоду балотуватися кандидатом у депутати від цієї партії, вважається виключеною із загальнодержавного або загальнодержавного та регіонального виборчих списків партії з дня подання заяви партії. Заява такої особи про згоду балотуватися, подана після подання партією зазначеної заяви про реєстрацію кандидатів у депутати, не приймається.

4. Особа, включена партією до загальнодержавного або загальнодержавного та регіонального виборчих списків, має право до дня реєстрації її кандидатом відкликати свою заяву про згоду балотуватися кандидатом у депутати від цієї партії. Заява про відкликання заяви про згоду балотуватися кандидатом у депутати від відповідної партії особисто подається відповідною особою до Центральної виборчої комісії. З моменту отримання Центральною виборчою комісією заяви про відкликання заяви про згоду балотуватися кандидатом у депутати від партії така особа вважається виключеною із загальнодержавного або загальнодержавного та регіонального виборчих списків цієї партії. Про отримання такої заяви Центральна виборча комісія письмово повідомляє партію не пізніше наступного дня після отримання заяви. Повторна заява особи про її згоду балотуватися від цієї партії не приймається.

5. У разі виявлення включення особи до виборчих списків декількох партій уповноважений член Центральної виборчої комісії не пізніше наступного дня звертається до зазначеної особи з вимогою особисто подати до Центральної виборчої комісії заяву про підтвердження згоди балотуватися кандидатом у депутати лише від однієї партії, засвідчену в порядку, встановленому Законом України "Про нотаріат".

У разі подання особою заяви про підтвердження згоди балотуватися кандидатом у депутати від відповідної партії така особа виключається із загальнодержавних та відповідних регіональних виборчих списків решти партій.

У разі неподання особою такої заяви протягом двох днів з дня отримання відповідного звернення така особа рішенням Центральної виборчої комісії виключається з виборчих списків усіх партій, до яких вона була включена.

6. Центральна виборча комісія за результатами перевірки щодо наявності чи відсутності підстав для прийняття рішення про реєстрацію або відмову в реєстрації кандидата у депутати не пізніш як на п’ятий день з дня прийняття заяви партії про реєстрацію кандидатів у депутати та доданих до неї документів приймає рішення про реєстрацію кандидатів у депутати або про відмову в їх реєстрації. Реєстрація кандидатів у депутати закінчується за тридцять п’ять днів до дня голосування.

7. Перелік та черговість кандидатів у депутати у загальнодержавному виборчому списку, а також перелік кандидатів у кожному регіональному виборчому списку, визначені партією, не можуть бути змінені після подання документів для їх реєстрації Центральною виборчою комісією. Черговість кандидатів у депутати у регіональному виборчому списку може бути змінена лише за підсумками голосування виборців за умов та у порядку, встановленому частинами першою і другою статті 185 цього Кодексу.

8. У разі реєстрації кандидатів у депутати представнику партії у Центральній виборчій комісії разом з копією рішення про реєстрацію кандидатів у депутати у триденний строк з дня його прийняття видаються посвідчення кандидатів у депутати за формою, встановленою Центральною виборчою комісією. Рішення Центральної виборчої комісії про реєстрацію кандидатів у такий самий строк оприлюднюється на її офіційному веб-сайті.

Ст 158 Виборчого кодексу України зі змінами 2024 рік №396-IX від 19.12.2019, редакція від 01.08.2021

Кодекс чинний. Актуальність перевірено 10.02.2021

Структура акту