Статья 63 Закона Украины О полном общем среднем образовании. Международное сотрудничество в системе общего среднего образования

1. Заклади освіти, наукові установи системи загальної середньої освіти, їхні засновники, органи державної влади та органи місцевого самоврядування здійснюють міжнародне співробітництво у сфері загальної середньої освіти відповідно до цього Закону, Закону України "Про освіту", мають право укладати угоди про співробітництво, встановлювати прямі зв’язки з органами управління освітою та закладами освіти інших держав, міжнародними організаціями, фондами у встановленому законодавством порядку.

2. Держава сприяє міжнародному співробітництву в системі загальної середньої освіти.

Статья 63 ЗУ О полном общем среднем образовании на русском языке с изменениями 2024 год №463-IX от 16.01.2020, редакция от 24.11.2021

Закон действующий. Актуальность проверена 10.02.2021

Структура акта