Стаття 9 Закону України Про особливості надання публічних (електронних публічних) послуг. Особливості надання публічних (електронних публічних) послуг без подання заяви (звернення, запиту) про надання публічної (електронної публічної) послуги

1. Надання публічних (електронних публічних) послуг може здійснюватися без подання заяви (звернення, запиту) про надання публічної (електронної публічної) послуги у разі настання події, яка є підставою для надання такої послуги за ініціативою суб’єкта надання публічних (електронних публічних) послуг, та на підставі отриманого підтвердження від особи, яка підтвердила згоду на отримання такої послуги. Випадки надання таких послуг встановлюються законом або актом Кабінету Міністрів України.

2. Порядок надання публічних (електронних публічних) послуг без подання заяви (звернення, запиту) про надання публічної (електронної публічної) послуги визначається Кабінетом Міністрів України.

Ст 9 ЗУ Про особливості надання публічних (електронних публічних) послуг зі змінами 2024 рік №1689-IX від 15.07.2021, редакція від 01.12.2021

Закон чинний. Актуальність перевірено 10.02.2021

Структура акту