Стаття 10 Закону України Про особливості надання публічних (електронних публічних) послуг. Порядок отримання комплексних електронних публічних послуг

1. Комплексні електронні публічні послуги надаються з використанням інформаційно-телекомунікаційних систем (у тому числі з використанням Єдиного державного веб-порталу електронних послуг).

2. Надання комплексної електронної публічної послуги здійснюється на підставі заяви (звернення, запиту) суб’єкта звернення, сформованої та поданої до суб’єкта надання публічних (електронних публічних) послуг з використанням програмних засобів інформаційно-телекомунікаційних систем (у тому числі з використанням Єдиного державного веб-порталу електронних послуг), та доданих до неї документів/відомостей (у разі потреби їх надання) для надання електронних публічних послуг у складі комплексної електронної публічної послуги.

3. Інформаційно-телекомунікаційні системи (у тому числі Єдиний державний веб-портал електронних послуг) забезпечують можливість вибору суб’єктом звернення електронних публічних послуг, які він бажає одержати у складі комплексної електронної публічної послуги.

4. У разі якщо отриманню електронної публічної послуги, що надається у складі комплексної електронної публічної послуги, відповідно до законодавства має передувати отримання іншої електронної публічної послуги, такі електронні публічні послуги надаються в порядку черговості їх надання.

Налаштування черговості надання електронних публічних послуг у складі комплексної електронної публічної послуги здійснюється програмними засобами відповідної інформаційно-телекомунікаційної системи (у тому числі засобами Єдиного державного веб-порталу електронних послуг).

5. Надання кожної наступної електронної публічної послуги у складі комплексної електронної публічної послуги здійснюється суб’єктом надання публічних (електронних публічних) послуг або в автоматичному режимі на підставі поданої заяви (звернення, запиту) та/або доданих до неї документів/відомостей, а також результатів попередньо наданих електронних публічних послуг у складі такої комплексної послуги.

6. Відмова у наданні електронної публічної послуги у складі комплексної електронної публічної послуги з підстави неподання інформації та/або документів, які будуть створені у результаті надання комплексної електронної публічної послуги (у тому числі інформації, що передбачена затвердженою законодавством формою, але не існувала на момент замовлення комплексної електронної публічної послуги), не допускається. Такі інформація та/або документи, отримані в рамках замовлення комплексної електронної публічної послуги, приєднуються до поданої заяви (звернення, запиту) та/або доданих до неї документів/відомостей програмними засобами відповідної інформаційно-телекомунікаційної системи (у тому числі засобами Єдиного державного веб-порталу електронних послуг) та/або отримуються суб’єктами надання публічних (електронних публічних) послуг самостійно з використанням інформаційно-телекомунікаційних систем (у тому числі з використанням Єдиного державного веб-порталу електронних послуг), у тому числі в порядку їх взаємодії.

Ст 10 ЗУ Про особливості надання публічних (електронних публічних) послуг зі змінами 2024 рік №1689-IX від 15.07.2021, редакція від 01.12.2021

Закон чинний. Актуальність перевірено 10.02.2021

Структура акту