Стаття 4 Закону України Про особливості надання публічних (електронних публічних) послуг. Державна політика у сфері надання публічних (електронних публічних) послуг

1. Державна політика у сфері надання публічних (електронних публічних) послуг базується на принципах:

1) верховенства права;

2) рівності перед законом;

3) відкритості;

4) прозорості;

5) багаторазовості використання;

6) технологічної нейтральності і портативності даних;

7) орієнтованості на громадян;

8) інклюзивності та доступності;

9) безпечності та конфіденційності;

10) підтримки прийняття рішень;

11) адміністративного спрощення;

12) збереження інформації;

13) оцінювання ефективності та результативності.

Ст 4 ЗУ Про особливості надання публічних (електронних публічних) послуг зі змінами 2024 рік №1689-IX від 15.07.2021, редакція від 01.12.2021

Закон чинний. Актуальність перевірено 10.02.2021

Структура акту