Стаття 7 Закону України Про особливості надання публічних (електронних публічних) послуг. Подання документів, виданих особами, які не є суб’єктами надання публічних (електронних публічних) послуг, для отримання електронних публічних послуг

1. У разі якщо законодавством для отримання публічної послуги вимагається подання в паперовій формі документів, виданих особами, які не є суб’єктами надання публічних (електронних публічних) послуг, для отримання електронних публічних послуг:

1) подаються документи, на які накладено електронний підпис, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису, особи, яка не є суб’єктом надання публічних (електронних публічних) послуг та видала такий документ;

2) подаються електронні копії (скановані копії, фотокопії) таких документів, на які накладено електронний підпис, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису, суб’єкта звернення - якщо особа, яка видала документ, припинила свою діяльність.

Порядком надання відповідної електронної публічної послуги можуть передбачатися й інші механізми верифікації таких електронних копій документів.

Ст 7 ЗУ Про особливості надання публічних (електронних публічних) послуг зі змінами 2024 рік №1689-IX від 15.07.2021, редакція від 01.12.2021

Закон чинний. Актуальність перевірено 10.02.2021

Структура акту