Стаття 11 Закону України Про особливості надання публічних (електронних публічних) послуг. Особливості оформлення результатів надання публічних (електронних публічних) послуг

1. У разі якщо законодавством вимагається оформлення результату надання публічної (електронної публічної) послуги в паперовій формі, належним дотриманням цієї вимоги вважається оформлення результату надання такої послуги в електронній формі (у тому числі у формі електронного відображення інформації, що міститься в документі та формується засобами інформаційно-телекомунікаційних систем (у тому числі засобами Єдиного державного веб-порталу електронних послуг).

Результати надання публічних (електронних публічних) послуг в електронній формі, розміщені в інформаційно-телекомунікаційних системах, прирівнюються до результатів, оформлених у паперовій формі.

Ст 11 ЗУ Про особливості надання публічних (електронних публічних) послуг зі змінами 2024 рік №1689-IX від 15.07.2021, редакція від 01.12.2021

Закон чинний. Актуальність перевірено 10.02.2021

Структура акту