Стаття 8 Закону України Про особливості надання публічних (електронних публічних) послуг. Перевірка цивільної правоздатності та дієздатності особи для надання електронних публічних послуг

1. У разі якщо законодавством для отримання публічної послуги вимагається здійснення перевірки цивільної правоздатності та дієздатності фізичної особи - громадянина України, який народився на території України, для надання електронних публічних послуг належним дотриманням цієї вимоги вважається перевірка цивільної правоздатності та дієздатності фізичної особи - громадянина України, який народився на території України, що здійснюється шляхом отримання відомостей про таку особу з Державного реєстру актів цивільного стану громадян або з Єдиного державного демографічного реєстру, якщо така інформація міститься в зазначених реєстрах.

2. Перевірка цивільної правоздатності та дієздатності юридичної особи, зареєстрованої відповідно до законодавства України, для надання електронної публічної послуги здійснюється шляхом отримання з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань відомостей про таку особу, у тому числі про її установчі документи, та перевірки відповідності публічної послуги, що надається, обсягу цивільної правоздатності та дієздатності такої юридичної особи.

3. Порядком надання відповідної електронної публічної послуги можуть передбачатися й інші механізми перевірки цивільної правоздатності та дієздатності фізичних і юридичних осіб.

Ст 8 ЗУ Про особливості надання публічних (електронних публічних) послуг зі змінами 2024 рік №1689-IX від 15.07.2021, редакція від 01.12.2021

Закон чинний. Актуальність перевірено 10.02.2021

Структура акту