Стаття 8 Закону України Про державні лотереї в Україні. Позбавлення оператора державних лотерей його статусу

1. Оператор державних лотерей може бути позбавлений статусу оператора державних лотерей у випадках, якщо:

1) оператор тиражних лотерей не проводить більше, ніж три послідовних тиражі у строки, визначені в умовах проведення державної лотереї, за винятком випадків, якщо затримка в такому проведенні викликана обставинами непереборної сили (форс-мажору);

2) оператор державних лотерей систематично (більше трьох разів на рік) порушує строки внесення відрахувань до Державного бюджету України в розмірі ставки податку, визначеної Податковим кодексом України;

3) оператор лотерей прострочує без будь-яких об’єктивних підстав більше ніж на шість місяців терміни виплат призів переможцям у лотереї.

{Пункт 4 частини першої статті 8 виключено на підставі Закону № 1618-IX від 01.07.2021}

Позбавлення особи статусу оператора державних лотерей здійснюється шляхом анулювання ліцензії в порядку, передбаченому законодавством про ліцензування.

2. Оператор державних лотерей позбавляється свого статусу у випадку подання ним заяви про позбавлення його статусу оператора державних лотерей до Уповноваженого органу, а також у випадку його ліквідації внаслідок визнання оператора державних лотерей банкрутом.

Заява про позбавлення статусу оператора державних лотерей повинна бути подана до Уповноваженого органу не пізніше ніж за шість місяців до дати припинення проведення лотерей, але не пізніше ніж до 1 липня року, що передує року, з якого діяльність оператора державних лотерей буде припинена.

3. Вимоги до припинення проведення державних лотерей операторами державних лотерей визначаються Уповноваженим органом відповідно до законодавства про ліцензування.

Ст 8 ЗУ Про державні лотереї в Україні зі змінами 2021 рік №5204-VI від 06.09.2012, редакція від 21.11.2021

Закон чинний. Актуальність перевірено 24.11.2021