Стаття 15 Закону України Про державні лотереї в Україні. Прикінцеві та перехідні положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, крім підпункту 4 пункту 5 статті 15, який набирає чинності з 1 січня 2013 року.

2. Оператори лотерей, що провадили діяльність з випуску і проведення державних лотерей до моменту набрання чинності цим Законом на підставі виданих ліцензій, діють на підставі цих ліцензій до моменту закінчення терміну їх дії.

У разі відсутності нормативно-правових актів, необхідних для отримання нових ліцензій, оператори лотерей, що провадили діяльність з випуску і проведення державних лотерей до моменту набрання чинності цим Законом на підставі виданих ліцензій, продовжують свою діяльність до отримання нових ліцензій, але не більше як на три місяці з моменту набрання чинності зазначеними нормативно-правовими актами.

3. Організатори будь-яких ігор, що проводяться ними на момент набрання чинності цим Законом, правила (умови) проведення яких відповідають ознакам лотереї, зобов’язані припинити їх проведення протягом одного календарного місяця з дня набрання чинності цим Законом. При цьому всі угоди, укладені між учасниками у такі ігри та їх організаторами внаслідок прийняття останніми плати за участь в іграх (ставок тощо) з перебігом строку, зазначеного в цьому пункті, вважаються нікчемними.

4. Визнати таким, що втратив чинність, Закон України "Про запровадження мораторію на видачу ліцензій на провадження господарської діяльності з випуску та проведення лотерей" (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., № 26, ст. 357; 2011 р., № 11, ст. 69).

5. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

1) главу 35 Господарського кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., №№ 18-22, ст. 144) доповнити параграфом 5 такого змісту:

"Параграф 5. Лотерейна діяльність

Стаття 365-1. Лотерейна діяльність в Україні

1. В Україні діє державна монополія на організацію і проведення лотерей.

2. Проведення в Україні будь-яких інших лотерей, крім державних, заборонено.

3. Відносини у сфері лотерейної діяльності регулюються цим Кодексом та Законом України "Про державні лотереї в Україні";

2) частину першу статті 7 Закону України "Про страхування" (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., № 7, ст. 50 із наступними змінами) доповнити пунктом 46 такого змісту:

"46) страхування ризику невиплати гравцям призів у разі неплатоспроможності та/або банкрутства оператора державних лотерей";

3) у пункті 1 розділу II "Прикінцеві положення" Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обмеження державного регулювання господарської діяльності" (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., № 11, ст. 69) слова "та абзацу тридцять дев’ятого підпункту 4 пункту 11 розділу I цього Закону (щодо ліцензування діяльності з випуску та проведення лотерей), який набирає чинності з дня скасування мораторію на видачу ліцензій на провадження господарської діяльності з випуску та проведення лотерей" виключити.

4) пункт 15 частини другої статті 29 Бюджетного кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2010 р., № 50–51, ст. 572) виключити.

6. До приведення у відповідність із цим Законом закони України, інші нормативно-правові акти діють у частині, що не суперечить цьому Закону.

7. Кабінету Міністрів України у тримісячний термін з дня набрання чинності цим Законом:

прийняти нормативно-правові акти, визначені цим Законом;

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити перегляд і скасування органами державної виконавчої влади їх нормативних актів, що суперечать цьому Закону.

8. Кабінету Міністрів України передбачати у проектах законів України про Державний бюджет України на відповідний рік визначення відрахувань коштів, отриманих від проведення державних лотерей в Україні, одним із джерел формування спеціального фонду Державного бюджету України і спрямування цих коштів на фінансування державних об’єктів олімпійської підготовки, лікування дітей, хворих на онкологічні та онкогематологічні захворювання, на фінансування культури та спорту.

Президент України

В.ЯНУКОВИЧ

м. Київ

6 вересня 2012 року

№ 5204-VI

Ст 15 ЗУ Про державні лотереї в Україні зі змінами 2021 рік №5204-VI від 06.09.2012, редакція від 21.11.2021

Закон чинний. Актуальність перевірено 24.11.2021