Стаття 2 Закону України Про державні лотереї в Україні. Законодавство про лотереї

1. Законодавство про лотереї складається з цього Закону, що є спеціальним (базовим) законом у регулюванні лотерейної сфери, інших нормативно-правових актів.

Ліцензування діяльності з випуску та проведення лотерей здійснюється в порядку, передбаченому Законом України "Про ліцензування видів господарської діяльності" з урахуванням особливостей, визначених цим Законом.

2. Законодавство у сфері захисту прав споживачів поширюється на відносини, пов’язані з проведенням державних лотерей, лотерейну сферу в частині, що стосується процесу прийняття ставок у лотереї та виплати призів (виграшів).

3. Якщо міжнародним договором, ратифікованим Верховною Радою України, визначаються правила інші, ніж передбачені цим Законом, застосовуються правила міжнародного договору.

Ст 2 ЗУ Про державні лотереї в Україні зі змінами 2022 рік №5204-VI від 06.09.2012, редакція від 21.11.2021

Закон чинний. Актуальність перевірено 20.01.2021