Стаття 5 Закону України Про державні лотереї в Україні. Вимоги до державних лотерей

1. Вимоги до випуску та проведення державних лотерей визначаються Комісією з регулювання азартних ігор та лотерей (далі - Уповноважений орган) відповідно до законодавства про ліцензування.

2. Оператор державних лотерей зобов’язаний забезпечити формування призового (виграшного) фонду лотереї в розмірі не менше 50 відсотків від сум доходів, отриманих від прийняття ставок.

3. Лотерея набуває статусу державної з моменту опублікування затверджених оператором державних лотерей умов проведення такої лотереї.

За поданням оператора державних лотерей, яке подається протягом п’ятнадцяти днів після дати опублікування, державна лотерея підлягає обов’язковому внесенню Уповноваженим органом до Єдиного реєстру державних лотерей, запроваджених в Україні. Внесення лотереї Уповноваженим органом до Єдиного реєстру державних лотерей, запроваджених в Україні, здійснюється протягом десяти днів з дати одержання подання оператора державних лотерей.

Уповноважений орган веде Єдиний реєстр державних лотерей, запроваджених в Україні. Перелік відомостей, які відображаються в Єдиному реєстрі державних лотерей, запроваджених в Україні, затверджується Уповноваженим органом. Єдиний реєстр державних лотерей, запроваджених в Україні, ведеться в електронній формі і є відкритим для безоплатного публічного доступу до нього.

4. Забороняється використання слова "лотерея" та словосполучень "державна лотерея", "національна лотерея", "українська лотерея" у будь-яких відмінках і контекстах у рекламі окремих видів підприємницької діяльності (товарів, робіт, послуг) або в назвах юридичних осіб, якщо такі особи не мають статусу оператора державних лотерей або розповсюджувача державної лотереї відповідно до цього Закону.

5. Оператори державних лотерей не можуть проводити державні лотереї спільно з іншими особами, крім інших юридичних осіб, які мають право проводити лотереї (у тому числі в інших державах).

Міждержавні лотереї мають статус державних лотерей в Україні. Порядок проведення міждержавних лотерей визначається оператором державних лотерей спільно з іншими юридичними особами, які проводитимуть (проводять) таку лотерею, та не повинен суперечити законодавству України.

Особливості проведення міждержавних лотерей можуть визначатися ліцензійними умовами.

6. Кількість та види державних лотерей, що можуть проводитись операторами державних лотерей, не обмежуються.

7. Розповсюдження державних лотерей здійснюється на всій території України та не потребує одержання спеціальних дозволів.

Уповноважений орган може прийняти рішення про розповсюдження державних лотерей за межами території України.

Територія розповсюдження державних лотерей, що проводяться повністю або частково через мережу Інтернет, не обмежується. Правила розповсюдження та проведення лотерей через мережу Інтернет визначаються ліцензійними умовами.

Забороняється встановлювати будь-які обмеження щодо здійснення діяльності з розповсюдження державних лотерей, у тому числі щодо встановлення пунктів розповсюдження державних лотерей, крім випадків, якщо розповсюдження державних лотерей порушує громадський порядок та становить небезпеку для життя чи здоров’я громадян.

8. Державні лотереї запроваджуються на невизначений термін та без обмеження максимальної кількості тиражів. Термін дії державної лотереї може бути обмеженим оператором державних лотерей.

9. Умови проведення державної лотереї не можуть містити положення, за якими витрати на її організацію, а також виплати призового (виграшного) фонду здійснюються за рахунок Державного бюджету України, місцевих бюджетів, цільових державних фондів або кошторисів на утримання органів державного управління чи заснованих ними установ, організацій і підприємств.

Ст 5 ЗУ Про державні лотереї в Україні зі змінами 2021 рік №5204-VI від 06.09.2012, редакція від 21.11.2021

Закон чинний. Актуальність перевірено 24.11.2021