Стаття 7 Закону України Про державні лотереї в Україні. Організація державних лотерей

1. Організація державних лотерей Уповноваженим органом здійснюється шляхом видачі ліцензії на випуск і проведення лотерей у порядку, визначеному законодавством про ліцензування, з урахуванням особливостей, передбачених цим Законом.

{Абзац другий частини першої статті 7 виключено на підставі Закону № 768-IX від 14.07.2020}

2. Ліцензія на випуск та проведення лотерей видається строком на 10 (десять) років.

3. Плата за ліцензію на випуск і проведення лотерей становить 28 000 (двадцять вісім тисяч) мінімальних заробітних плат, встановлених на 1 січня року, в якому приймається рішення про видачу ліцензії.

Плата за ліцензію на випуск і проведення лотерей сплачується щорічно рівними частинами впродовж строку дії ліцензії в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

Плата за ліцензію на випуск та проведення лотерей зараховується до Державного бюджету України.

4. Ліцензії на випуск та проведення лотерей видаються за результатами конкурсу, що проводиться Уповноваженим органом.

Ст 7 ЗУ Про державні лотереї в Україні зі змінами 2022 рік №5204-VI від 06.09.2012, редакція від 21.11.2021

Закон чинний. Актуальність перевірено 20.01.2021