Стаття 13 Закону України Про державні лотереї в Україні. Державний нагляд (контроль) у сфері лотерейної діяльності

1. Уповноваженим органом державного нагляду (контролю) за проведенням лотерей в Україні є Уповноважений орган.

2. Уповноважений орган здійснює нагляд (контроль) у формі проведення планових та позапланових перевірок операторів лотерей.

3. Планові перевірки операторів державних лотерей проводяться не частіше одного разу на 24 місяці.

4. Позапланові перевірки операторів державних лотерей проводяться виключно з таких підстав:

оператором державних лотерей не подано в установлений строк звітність до Уповноваженого органу, якщо її подання передбачено цим Законом;

виявлено недостовірність даних, що містяться у звітності, поданій оператором державних лотерей, якщо оператор державних лотерей не надасть пояснення та їх документальні підтвердження на обов’язковий письмовий запит Уповноваженого органу протягом тридцяти робочих днів з дня отримання запиту;

оператор державних лотерей подав у встановленому ліцензійними умовами порядку скаргу про порушення законодавства посадовими особами Уповноваженого органу під час проведення планової чи позапланової перевірки, в якій вимагає повного або часткового скасування результатів відповідної перевірки;

у разі виникнення потреби у перевірці відомостей, отриманих від учасника, якщо оператор державних лотерей не надасть пояснення та їх документальні підтвердження на обов’язковий письмовий запит Уповноваженого органу протягом тридцяти робочих днів з дня отримання запиту.

5. Державний нагляд (контроль) у сфері лотерейної діяльності здійснюється Уповноваженим органом відповідно до Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності" з урахуванням особливостей, визначених цим Законом та Закону України "Про створення вільної економічної зони "Крим" та про особливості здійснення економічної діяльності на тимчасово окупованій території України".

Ст 13 ЗУ Про державні лотереї в Україні зі змінами 2021 рік №5204-VI від 06.09.2012, редакція від 20.11.2020

Закон чинний. Актуальність перевірено 16.10.2021