Стаття 8 Закону України Про мультимодальні перевезення. Мультимодальні термінали

1. Мультимодальні перевезення вантажів здійснюються з використанням мультимодальних терміналів.

2. Мультимодальні термінали перебувають у державній, комунальній та приватній власності.

3. Мультимодальні термінали можуть знаходитися на території залізничних станцій та інших об’єктів залізничного транспорту, аеропортів, морських та річкових портів і не входять до меж пунктів пропуску (пунктів контролю) через державний кордон України. У мультимодальних терміналах можуть створюватися зони митного контролю для проведення митних формальностей з митного контролю та митного оформлення.

4. На мультимодальних терміналах під час здійснення міжнародних мультимодальних перевезень створюються митні склади, склади тимчасового зберігання та вантажні митні комплекси.

5. Мультимодальні термінали будь-якої форми власності можуть передаватися в оренду, мультимодальні термінали державної та комунальної форм власності можуть передаватися в концесію.

6. Надання земельних ділянок для будівництва та обслуговування мультимодальних терміналів здійснюється відповідно до Земельного кодексу України.

7. Технічні вимоги до організації та функціонування мультимодальних терміналів визначає центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сферах автомобільного, залізничного, морського та внутрішнього водного транспорту, за погодженням з центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної податкової і митної політики, та з центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері захисту державного кордону.

Ст 8 ЗУ Про мультимодальні перевезення зі змінами 2024 рік №1887-IX від 17.11.2021

Закон чинний. Актуальність перевірено 10.02.2021

Структура акту