Стаття 19 Закону України Про мультимодальні перевезення. Відповідальність оператора та замовника послуги мультимодального перевезення

1. Оператор мультимодального перевезення несе відповідальність за дії та бездіяльність фактичного перевізника, власників мультимодальних терміналів або суб’єктів господарювання, у володінні та користуванні яких на законних підставах знаходяться мультимодальні термінали, та третіх осіб, залучених ним до надання послуги мультимодального перевезення, у тому самому порядку, як і за власні дії, з моменту прийняття вантажу під свою відповідальність на час перевезення до моменту видачі вантажу одержувачу вантажу.

2. За невиконання або неналежне виконання обов’язків, передбачених договором мультимодального перевезення і цим Законом, оператор і замовник послуги мультимодального перевезення несуть відповідальність згідно з Цивільним кодексом України, Митним кодексом України, іншими законами та договором мультимодального перевезення.

3. Гранична межа відповідальності оператора мультимодального перевезення визначається цим Законом.

4. Повідомлення оператора мультимодального перевезення про втрату або пошкодження вантажу здійснюється в порядку, передбаченому Порядком організації та виконання мультимодальних перевезень вантажів, затвердженим Кабінетом Міністрів України.

5. Під час здійснення міжнародних мультимодальних перевезень відповідальність оператора мультимодального перевезення визначається договором мультимодального перевезення, Митним кодексом України та міжнародними договорами України.

Ст 19 ЗУ Про мультимодальні перевезення зі змінами 2024 рік №1887-IX від 17.11.2021

Закон чинний. Актуальність перевірено 10.02.2021

Структура акту