Стаття 16 Закону України Про мультимодальні перевезення. Права та обов’язки власників мультимодальних терміналів або суб’єктів господарювання, у володінні та користуванні яких на законних підставах знаходяться мультимодальні термінали

1. Власники мультимодальних терміналів або суб’єкти господарювання, у володінні та користуванні яких на законних підставах знаходяться мультимодальні термінали, мають право:

отримувати від оператора мультимодального перевезення інформацію про вантаж та відповідні документи, передбачені законодавством, у разі завезення небезпечного вантажу до мультимодального термінала;

відмовитися від перевантаження, розміщення або складування вантажів у разі:

відсутності укладеного договору з оператором мультимодального перевезення;

відсутності технічних і технологічних можливостей мультимодального термінала;

тимчасового припинення навантаження і перевезення вантажів відповідно до законодавства;

невиконання оператором мультимодального перевезення умов договору, укладеного з власником мультимодального термінала або суб’єктом господарювання, у володінні та користуванні якого на законних підставах знаходиться мультимодальний термінал (невивезення вантажу в передбачені договором строки, несплата наданих послуг тощо);

відмовитися від перевантаження, розміщення або складування вантажів в інших випадках, передбачених законодавством України та укладеним договором з оператором мультимодального перевезення.

2. Власники мультимодальних терміналів або суб’єкти господарювання, у володінні та користуванні яких на законних підставах перебувають мультимодальні термінали, зобов’язані:

надавати послуги з перевантаження, розміщення або складування вантажів за договором з оператором мультимодального перевезення;

забезпечити схоронність вантажу під час перевантаження, розміщення або складування вантажів.

3. Законодавством та договором з оператором мультимодального перевезення можуть бути передбачені й інші права та обов’язки власників мультимодальних терміналів або суб’єктів господарювання, у володінні та користуванні яких на законних підставах знаходяться мультимодальні термінали.

Ст 16 ЗУ Про мультимодальні перевезення зі змінами 2024 рік №1887-IX від 17.11.2021

Закон чинний. Актуальність перевірено 10.02.2021

Структура акту