Стаття 10 Закону України Про мультимодальні перевезення. Договір мультимодального перевезення

1. За договором мультимодального перевезення одна сторона (оператор мультимодального перевезення) зобов’язується за плату і за рахунок другої сторони (замовника послуги мультимодального перевезення) надати послугу мультимодального перевезення, у тому числі із залученням інших учасників мультимодального перевезення вантажів до надання послуги мультимодального перевезення, в установлений договором строк.

2. Договір мультимодального перевезення укладається у письмовій формі.

3. Істотними умовами договору мультимодального перевезення вантажів є:

предмет договору;

права, обов’язки сторін;

ціна договору;

строк дії договору;

строк (термін) виконання договору;

відомості про сторони договору;

вид та найменування вантажу;

види транспорту, які будуть використовуватися, та маршрут мультимодального перевезення із зазначенням мультимодальних терміналів, де здійснюється зміна видів транспорту;

пункти відправлення та призначення вантажу;

відповідальність сторін за неналежне виконання сторонами умов договору;

а також усі умови, щодо яких за заявою хоча б однієї із сторін має бути досягнуто згоди.

Ст 10 ЗУ Про мультимодальні перевезення зі змінами 2024 рік №1887-IX від 17.11.2021

Закон чинний. Актуальність перевірено 10.02.2021

Структура акту