Стаття 14 Закону України Про мультимодальні перевезення. Права та обов’язки замовника послуги мультимодального перевезення

1. Замовник послуги мультимодального перевезення має право:

вимагати від оператора мультимодального перевезення та фактичного перевізника надання інформації про хід мультимодального перевезення;

визначати маршрут мультимодального перевезення та види транспорту;

змінювати види транспорту та маршрут мультимодального перевезення, за умови внесення змін до договору мультимодального перевезення;

давати вказівки оператору мультимодального перевезення, які не суперечать договору мультимодального перевезення та документам, наданим оператору мультимодального перевезення.

2. Замовник послуги мультимодального перевезення зобов’язаний:

надати оператору мультимодального перевезення повну, точну і достовірну інформацію щодо найменування, кількості, якості та інших характеристик вантажу, його властивостей, умов його зберігання та перевезення, іншу інформацію, передбачену договором мультимодального перевезення;

надати оператору мультимодального перевезення товарно-транспортні документи, необхідні для здійснення фітосанітарного контролю, ветеринарно-санітарного контролю, державного контрою за дотриманням законодавства про харчові продукти, корми, побічні продукти тваринного походження, здоров’я та благополуччя тварин.

3. У разі здійснення міжнародного мультимодального перевезення замовник послуги мультимодального перевезення зобов’язаний надати документи щодо вантажу, які потрібні для здійснення митного контролю.

4. Законодавством та договором мультимодального перевезення можуть бути передбачені й інші права та обов’язки замовника послуги мультимодального перевезення.

Ст 14 ЗУ Про мультимодальні перевезення зі змінами 2024 рік №1887-IX від 17.11.2021

Закон чинний. Актуальність перевірено 10.02.2021

Структура акту