Стаття 6 Закону України Про засади моніторингу, звітності та верифікації викидів парникових газів. Повноваження Кабінету Міністрів України у сфері моніторингу, звітності та верифікації викидів парникових газів з установок, розташованих на території України

1. До повноважень Кабінету Міністрів України належить:

1) забезпечення здійснення державної політики у сфері моніторингу, звітності та верифікації;

2) затвердження переліку видів діяльності;

3) затвердження порядку здійснення моніторингу та звітності щодо викидів парникових газів;

4) затвердження порядку верифікації звіту оператора;

5) здійснення інших повноважень, визначених Конституцією та законами України.

Ст 6 ЗУ Про засади моніторингу, звітності та верифікації викидів парникових газів зі змінами 2024 рік №377-IX від 12.12.2019

Закон чинний. Актуальність перевірено 10.02.2021

Структура акту