Стаття 16 Закону України Про засади моніторингу, звітності та верифікації викидів парникових газів. Інформація про викиди парникових газів

1. Правовий режим інформації, що міститься в документах щодо моніторингу, звітності та верифікації, визначається законами України та міжнародними договорами України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України.

2. Інформація про кількісні та якісні показники викидів парникових газів є відкритою і доступ до неї не може бути обмежений.

Ст 16 ЗУ Про засади моніторингу, звітності та верифікації викидів парникових газів зі змінами 2024 рік №377-IX від 12.12.2019

Закон чинний. Актуальність перевірено 10.02.2021

Структура акту