Стаття 18 Закону України Про засади моніторингу, звітності та верифікації викидів парникових газів. Міжнародне співробітництво у сфері моніторингу, звітності та верифікації викидів парникових газів з установок, розташованих на території України

1. Україна бере участь у міжнародному співробітництві у сфері моніторингу, звітності та верифікації.

2. Уповноважений орган може надавати відповідним органам іноземних держав і міжнародним організаціям та одержувати від них інформацію з питань здійснення моніторингу, звітності та верифікації з додержанням вимог законодавства.

Ст 18 ЗУ Про засади моніторингу, звітності та верифікації викидів парникових газів зі змінами 2024 рік №377-IX від 12.12.2019

Закон чинний. Актуальність перевірено 10.02.2021

Структура акту