Стаття 6 Закону України Про визнання пластового руху та особливості державної підтримки пластового, скаутського руху. Прикінцеві та перехідні положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

2. Внести зміни до таких законів України:

1) статтю 15 Закону України "Про позашкільну освіту" (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., № 46, ст. 393; 2017 р., № 38-39, ст. 380) після абзацу першого доповнити новим абзацом такого змісту:

"пластовий, скаутський, який забезпечує громадянську освіту вихованців (учнів) і слухачів під керівництвом пластових виховників, скаутлідерів за пластовим або скаутським методом та/або пластовою, скаутською освітньою (навчальною) програмою, визначеними Законом України "Про визнання пластового руху та особливості державної підтримки пластового, скаутського руху".

У зв’язку з цим абзаци другий - тринадцятий вважати відповідно абзацами третім - чотирнадцятим;

2) статтю 8 Закону України "Про культуру" (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., № 24, ст. 168; 2017 р., № 38-39, ст. 380; 2018 р., № 46, ст. 371) після частини другої доповнити новою частиною такого змісту:

"3. Пластові, скаутські громадські об’єднання, визначені Законом України "Про визнання пластового руху та особливості державної підтримки пластового, скаутського руху", мають право на користування державними та комунальними закладами культури, закладами позашкільної освіти у сфері культури на пільгових умовах, передбачених законодавством".

У зв’язку з цим частини третю і четверту вважати відповідно частинами четвертою і п’ятою.

3. Кабінету Міністрів України у місячний строк з дня набрання чинності цим Законом:

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити перегляд і приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом;

удосконалити організаційно-правові засади проведення молодіжними та дитячими громадськими організаціями заходів (проектів).


Президент України

В.ЗЕЛЕНСЬКИЙ

м. Київ

17 грудня 2019 року

№ 385-IX

Ст 6 ЗУ Про визнання пластового руху та особливості державної підтримки пластового, скаутського руху зі змінами 2021 рік №385-IX від 17.12.2019

Закон чинний. Актуальність перевірено 19.07.2021