Стаття 3 Закону України Про визнання пластового руху та особливості державної підтримки пластового, скаутського руху. Забезпечення доступності пластового, скаутського руху для дітей та молоді

1. Пластові, скаутські громадські об’єднання створюють умови для залучення дітей та молоді до участі у пластовому, скаутському русі.

2. Органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування сприяють пластовим, скаутським громадським об’єднанням у створенні умов щодо доступності пластового, скаутського руху для дітей та молоді.

3. Органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування розробляють державні та місцеві програми стосовно дітей та молоді з урахуванням пропозицій пластових, скаутських громадських об’єднань.

4. Органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування можуть залучати пластові, скаутські громадські об’єднання за їх згодою у встановленому законодавством порядку до виконання державних та місцевих програм.

5. Центральні органи виконавчої влади відповідно до закону сприяють розвитку пластового, скаутського руху за межами України та створенню і функціонуванню за межами України інфраструктури пластового, скаутського руху, в якій освіта та виховання здійснюються українською мовою або вивчається українська мова.

Ст 3 ЗУ Про визнання пластового руху та особливості державної підтримки пластового, скаутського руху зі змінами 2021 рік №385-IX від 17.12.2019

Закон чинний. Актуальність перевірено 19.07.2021