Стаття 4 Закону України Про визнання пластового руху та особливості державної підтримки пластового, скаутського руху. Правовий статус пластових, скаутських громадських об’єднань

1. Організація та методи діяльності, правовий статус, створення, реєстрація, припинення діяльності, формування керівних органів пластових, скаутських громадських об’єднань визначаються у порядку, встановленому законом.

2. Втручання органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їхніх службових та посадових осіб у діяльність скаутських громадських об’єднань не допускається, крім випадків, передбачених Конституцією України та законами України.

3. Додатковою символікою пластових, скаутських громадських об’єднань є пластовий, скаутський однострій. Забороняється використання відзнак, шрифтів, пластового, скаутського однострою, іншої зареєстрованої символіки пластових, скаутських громадських об’єднань фізичними або юридичними особами без згоди таких об’єднань та для цілей, не пов’язаних з діяльністю таких об’єднань.

4. Освітня діяльність за пластовим та скаутським методами у системі освіти здійснюється пластовими виховниками та скаутлідерами, які пройшли відповідну підготовку у пластових, скаутських громадських об’єднаннях.

5. Пластові, скаутські громадські об’єднання здійснюють підготовку та допуск до освітньої діяльності в системі освіти пластових виховників та скаутлідерів за пластовою, скаутською освітньою (навчальною) програмою чи пластовим або скаутським методом відповідно до порядку, затвердженого центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері освіти і науки.

Ст 4 ЗУ Про визнання пластового руху та особливості державної підтримки пластового, скаутського руху зі змінами 2021 рік №385-IX від 17.12.2019

Закон чинний. Актуальність перевірено 19.07.2021