Стаття 1 Закону України Про визнання пластового руху та особливості державної підтримки пластового, скаутського руху. Визначення термінів

1. У цьому Законі наведені нижче терміни вживаються в такому значенні:

1) інституційний розвиток - стійкий комплексний розвиток пластового, скаутського руху з метою створення, розподілу та використання матеріальних і фінансових ресурсів для реалізації пластових, скаутських програм, а також для розвитку кадрового потенціалу пластового, скаутського руху;

2) інфраструктура пластового, скаутського руху - будівлі, споруди, інші приміщення, земельні ділянки, на яких вони розміщені, що використовуються пластовими, скаутськими громадськими об’єднаннями для здійснення статутної діяльності відповідно до закону;

3) пластова, скаутська освітня (навчальна) програма - сукупність взаємопов’язаних компонентів (методик, інструментів, заходів тощо) неформальної та інформальної освіти, що спрямована на здобуття компетентностей дітьми та молоддю, реалізується за допомогою пластового та скаутського методів і створена для досягнення призначення пластового, скаутського руху;

4) пластове, скаутське громадське об’єднання - дитяче чи молодіжне громадське об’єднання, яке діє відповідно до статуту, затвердженого в установленому законом порядку, що передбачає належність до пластового, скаутського руху, та реалізує пластову, скаутську освітню (навчальну) програму за пластовим або скаутським методом;

5) пластовий метод - український скаутський метод, випрацюваний Пластом упродовж своєї понад столітньої безперервної традиції;

6) пластовий рух (Пласт) - український скаутський рух, заснований 1911 року у Львові з ініціативи Івана Чмоли, Петра Франка та Олександра Тисовського, що безперервно діє з моменту заснування та розвинувся у міжнародний рух української молоді;

7) пластовий, скаутський однострій - форма одягу і відзнаки учасників пластового, скаутського руху, що є складовими елементами освітнього процесу за пластовим або скаутським методом;

8) пластові виховники та скаутлідери - члени пластових, скаутських громадських об’єднань, які пройшли підготовку за пластовим або скаутським методом у відповідних пластових, скаутських громадських об’єднаннях та забезпечують реалізацію освітнього процесу з дітьми та молоддю відповідно до пластового або скаутського методу;

9) програми, проекти, спрямовані на досягнення пластової, скаутської освітньої (навчальної) програми, - комплекс заходів пластових, скаутських громадських об’єднань, що передбачають реалізацію інформаційно-просвітницької, освітньої, методичної, оздоровчої діяльності за пластовим або скаутським методом;

10) скаутський метод - унікальний освітній метод, заснований на системі прогресивної самоосвіти, що складається із взаємопов’язаних між собою елементів та сприяє формуванню життєвих цінностей, впроваджується шляхом реалізації скаутської програми у системі неформальної та інформальної освіти, програм громадянської освіти;

11) скаутський рух (скаутинг) - добровільний неполітичний освітній рух для дітей та молоді незалежно від раси та віросповідання, що діє відповідно до призначення та скаутського методу, задуманими його засновником Робертом Бейден-Поуеллом у 1907 році.

Ст 1 ЗУ Про визнання пластового руху та особливості державної підтримки пластового, скаутського руху зі змінами 2021 рік №385-IX від 17.12.2019

Закон чинний. Актуальність перевірено 19.07.2021