Стаття 5 Закону України Про визнання пластового руху та особливості державної підтримки пластового, скаутського руху. Державна підтримка пластового, скаутського руху органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування

1. Органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування надають матеріальну, фінансову, інформаційну, консультаційну підтримку діяльності пластових, скаутських громадських об’єднань у межах повноважень, визначених законом.

2. При затвердженні державного та місцевих бюджетів можуть передбачатися видатки на підтримку програм, проектів, спрямованих на досягнення пластової, скаутської освітньої (навчальної) програми.

3. Заклади освіти можуть сприяти діяльності пластових, скаутських громадських об’єднань та, за їхньої згоди, залучати їх до реалізації освітніх та навчальних програм, у тому числі з громадянської освіти.

4. Забороняється зміна цільового призначення об’єктів інфраструктури пластового, скаутського руху, що були надані органами місцевого самоврядування, органами державної влади у користування пластовим, скаутським громадським об’єднанням, без згоди центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері молоді, якщо така зміна припинить використання зазначених об’єктів для неформальної та інформальної освіти дітей та молоді.

Ст 5 ЗУ Про визнання пластового руху та особливості державної підтримки пластового, скаутського руху зі змінами 2021 рік №385-IX від 17.12.2019

Закон чинний. Актуальність перевірено 19.07.2021