Статья 156 Гражданского кодекса Украины. Увеличение уставного капитала акционерного общества

1. Акціонерне товариство має право за рішенням загальних зборів акціонерів збільшити статутний капітал шляхом збільшення номінальної вартості акцій або додаткового випуску акцій.

2. Збільшення статутного капіталу акціонерного товариства допускається після його повної сплати. Збільшення статутного капіталу товариства для покриття збитків не допускається, крім випадків, встановлених законом.

3. У випадках, встановлених статутом товариства і законом, може бути встановлене переважне право акціонерів на придбання акцій, що додатково випускаються товариством.

Статья 156 ГК Украины на русском языке с изменениями 2024 год (Гражданский кодекс Украины) №435-IV от 16.01.2003, редакция от 01.01.2022

Кодекс действующий. Актуальность проверена 10.02.2021

Структура акта