Стаття 15 Закону України Про публічні закупівлі. Рамкові угоди

1. Укладення рамкових угод здійснюється за результатами проведення відкритих торгів з урахуванням вимог цієї статті.

2. Оголошення про проведення закупівлі для укладення рамкової угоди повинно містити наступну інформацію:

1) найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, його категорія;

2) назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником і назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі та частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності);

3) кількість та місце поставки товарів або надання послуг;

4) очікувана вартість предмета закупівлі;

5) кінцевий строк подання тендерних пропозицій;

6) умови оплати;

7) мова (мови), якою (якими) повинні готуватися тендерні пропозиції;

8) розмір, вид та умови надання забезпечення тендерних пропозицій (якщо замовник вимагає його надати);

9) дата та час розкриття тендерних пропозицій;

10) розмір мінімального кроку пониження ціни під час електронного аукціону у відсотках або грошових одиницях та математична формула, що буде застосовуватися при проведенні електронного аукціону для визначення показників інших критеріїв оцінки;

11) перелік критеріїв оцінки та методику оцінки тендерних пропозицій із зазначенням питомої ваги кожного критерію;

12) строк, на який укладається рамкова угода, що не може перевищувати чотирьох років;

13) кількість учасників, з якими буде укладено рамкову угоду;

14) найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, в інтересах якого (яких) проводиться закупівля за рамковою угодою (у разі проведення закупівлі за рамковою угодою централізованою закупівельною організацією в інтересах замовника).

В оголошенні про проведення закупівлі для укладення рамкової угоди може зазначатися інша інформація.

3. Строк для подання тендерних пропозицій встановлюється відповідно до абзацу другого частини третьої статті 20 цього Закону, розкриття тендерних пропозицій відбувається у порядку, передбаченому абзацом третім частини першої статті 28 цього Закону, розгляд та оцінка тендерних пропозицій відбуваються у порядку, передбаченому частинами другою і дванадцятою статті 29 цього Закону.

4. Рамкова угода укладається з кількома учасниками, які визнані переможцями відкритих торгів, за умови, що участь у ній беруть не менше трьох учасників.

У разі надходження тендерних пропозицій у кількості меншій, ніж заявлена кількість учасників, або відхилення отриманих тендерних пропозицій на підставах, установлених цим Законом, замовник має право укласти рамкову угоду з тими учасниками, пропозиції яких не відхилені, але не менше ніж з трьома.

Рамкова угода укладається:

у разі проведення закупівлі за рамковою угодою замовником - цим замовником та учасниками-переможцями;

у разі проведення закупівлі за рамковою угодою централізованою закупівельною організацією - цією централізованою закупівельною організацією, усіма замовниками, в інтересах яких проводиться закупівля за рамковою угодою, а також усіма учасниками-переможцями.

5. Один замовник може бути стороною однієї або кількох рамкових угод. Замовник протягом семи робочих днів з дня укладення рамкової угоди оприлюднює в електронній системі закупівель відповідно до статті 10 цього Закону оголошення з відомостями про укладену рамкову угоду.

6. Оголошення з відомостями про укладену рамкову угоду повинно містити наступну інформацію:

1) найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, його категорія;

2) назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником і назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі та частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності);

3) орієнтовна кількість та місце поставки товарів, надання послуг;

4) ціна за одиницю товару;

5) номер процедури закупівлі в електронній системі закупівель;

6) дата укладення рамкової угоди;

7) строк, на який укладено рамкову угоду;

8) ідентифікаційний код кожного учасника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань або реєстраційний номер облікової картки платника податків, або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті) постачальника товарів чи надавача послуг, з яким укладено рамкову угоду;

9) місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасників, з якими укладено рамкову угоду, номер телефону.

В оголошенні з відомостями про укладену рамкову угоду може зазначатися інша інформація.

7. Замовник має право укласти договір про закупівлю відповідних товарів і послуг виключно з тими учасниками, з якими укладено рамкову угоду.

Укладення договору про закупівлю за рамковою угодою здійснюється за результатами проведення відбору.

8. Відбір проводиться замовником із застосуванням електронного аукціону відповідно до статті 30 цього Закону.

Якщо всі істотні умови договору про закупівлю визначені в рамковій угоді, замовник укладає договір про закупівлю за результатами відбору серед учасників, з якими укладено відповідну рамкову угоду. У такому випадку єдиним критерієм відбору є найнижча ціна.

{Абзац третій частини восьмої статті 15 виключено на підставі Закону № 1530-IX від 03.06.2021}

9. З метою визначення переможця відбору замовник надсилає запрошення всім учасникам, з якими укладено рамкову угоду, подати пропозиції щодо укладення договору про закупівлю. Замовник повинен установити строк, достатній для підготовки учасниками пропозицій.

Запрошення учасникам і пропозиції учасників не можуть передбачати зміну істотних умов договору про закупівлю та характеристик відповідного предмета закупівлі, визначених рамковою угодою.

Будь-які рішення, дії чи бездіяльність замовника та/або централізованої закупівельної організації, які порушують права та законні інтереси учасника (учасників) за результатами проведення відбору, вирішуються в судовому порядку.

10. Особливості закупівель за рамковими угодами та їх укладення визначаються Уповноваженим органом.

Ст 15 ЗУ Про публічні закупівлі зі змінами 2024 рік №922-VIII від 25.12.2015, редакція від 05.12.2021

Закон чинний. Актуальність перевірено 10.02.2021

Структура акту