Стаття 9 Закону України Про публічні закупівлі. Уповноважений орган

1. Основними функціями Уповноваженого органу є:

1) розроблення і затвердження нормативно-правових актів, необхідних для виконання цього Закону та регулювання державної політики у сфері закупівель;

2) аналіз функціонування системи публічних закупівель;

3) підготовка та подання не пізніше 1 квітня року, наступного за звітним бюджетним роком, до Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, Рахункової палати щорічного звіту, що містить аналіз функціонування системи публічних закупівель (щодо кількісних і вартісних показників закупівель у розрізі процедур і предметів закупівель, рівня конкуренції, кількості скарг) та узагальнену інформацію про результати здійснення контролю у сфері закупівель.

Щорічний звіт оприлюднюється Уповноваженим органом на своєму офіційному веб-сайті;

4) узагальнення практики здійснення закупівель, у тому числі міжнародної;

5) вивчення, узагальнення та поширення світового досвіду у сфері закупівель;

6) забезпечення функціонування веб-порталу Уповноваженого органу та інформаційного ресурсу Уповноваженого органу;

7) наповнення інформаційного ресурсу Уповноваженого органу;

8) взаємодія з громадськістю з питань удосконалення системи публічних закупівель;

9) організація нарад і семінарів з питань закупівель;

10) міжнародне співробітництво у сфері закупівель;

11) розроблення та затвердження:

примірної тендерної документації;

примірного положення про уповноважену особу;

примірного положення про тендерний комітет;

примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі;

примірної методики визначення вартості життєвого циклу;

порядку визначення предмета закупівлі;

порядку розміщення інформації про публічні закупівлі;

особливості закупівель за рамковими угодами та їх укладення;

форми і вимог до забезпечення тендерної пропозиції/пропозиції;

порядку організації тестування уповноважених осіб;

переліку формальних помилок;

12) надання узагальнених відповідей рекомендаційного характеру щодо застосування законодавства у сфері закупівель;

13) надання безоплатних консультацій рекомендаційного характеру з питань закупівель на інформаційному ресурсі Уповноваженого органу;

14) співробітництво з органами державної влади та громадськими організаціями щодо запобігання проявам корупції у сфері закупівель;

15) інформування громадськості про політику та правила здійснення публічних закупівель;

16) авторизація електронних майданчиків та прийняття рішення про відключення авторизованих електронних майданчиків від електронної системи закупівель;

17) розгляд звернень щодо визначення та/або створення централізованих закупівельних організацій;

18) розроблення спільно з іншими органами методологій щодо особливостей здійснення закупівель у різних сферах та їх оприлюднення на інформаційному ресурсі Уповноваженого органу.

2. Уповноважений орган має право здійснювати дії та вживати заходів, передбачені законодавством, для виконання покладених на нього функцій.

Ст 9 ЗУ Про публічні закупівлі зі змінами 2024 рік №922-VIII від 25.12.2015, редакція від 05.12.2021

Закон чинний. Актуальність перевірено 10.02.2021

Структура акту