Стаття 19 Закону України Про хімічні джерела струму. Екологічний грошовий заклад

Екологічний грошовий заклад сплачується на спеціальний рахунок державного бюджету як забезпечення виконання споживачем зобов'язання здати відпрацьовані хімічні джерела струму для утилізації на спеціалізоване виробництво з утилізації, спеціалізованому підприємству з утилізації чи на їх приймальні пункти.

Обов'язок сплати екологічного грошового закладу покладається на юридичних та фізичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності, які використовують у своїй діяльності хімічні джерела струму ємністю 7 А/год та більше.

Відшкодування екологічного грошового закладу споживачам: юридичним та фізичним особам - суб'єктам підприємницької діяльності здійснюється після здачі ними відпрацьованих хімічних джерел струму на спеціалізоване виробництво з утилізації, спеціалізованому підприємству з утилізації чи на їх приймальні пункти.

Розмір екологічного грошового закладу становить п'ять відсотків від ціни хімічного джерела струму, визначеної без урахування податку на додану вартість.

Розрахунок суми екологічного грошового закладу здійснюється щоквартально стосовно хімічних джерел струму, що введені в експлуатацію та/або придбані в попередньому кварталі.

Розрахунок екологічного грошового закладу здійснюється з дати введення в експлуатацію хімічних джерел струму, але не пізніше трьох місяців з дати придбання хімічних джерел струму.

Сплата нарахованого екологічного грошового закладу здійснюється не пізніше 20 числа місяця, наступного за кварталом.

У разі якщо у відповідному розрахунковому періоді споживачем передані відпрацьовані хімічні джерела струму для утилізації на спеціалізоване виробництво виробника, спеціалізованому підприємству чи на приймальний пункт, загальна сума екологічного грошового закладу, розрахованого для сплати у відповідному періоді, зменшується на суму екологічного грошового закладу, що підлягає сплаті за хімічні джерела струму відповідної ємності.

Кошти, що залишилися на спеціальному рахунку державного бюджету після відшкодування сум екологічного грошового закладу споживачам: юридичним та фізичним особам - суб'єктам підприємницької діяльності, спрямовуються на спорудження та/або реконструкцію спеціалізованих виробництв з утилізації та спеціалізованих підприємств з утилізації.

Юридичні та фізичні особи - суб'єкти підприємницької діяльності, що сплатили екологічний грошовий заклад до державного бюджету та виконали забезпечене закладом зобов'язання, мають право звернутися за відшкодуванням екологічного грошового закладу протягом одного місяця після здачі ними відпрацьованих хімічних джерел струму на спеціалізоване виробництво з утилізації та спеціалізованому підприємству з утилізації чи на їх приймальні пункти.

Відшкодування екологічного грошового закладу з державного бюджету юридичним та фізичним особам - суб'єктам підприємницької діяльності здійснюється протягом трьох місяців з дня звернення.

Порядок розрахунку, сплати, обліку, звітності, перерахування на спеціальний рахунок державного бюджету екологічного грошового закладу, відшкодування сум екологічного грошового закладу в разі виконання забезпеченого зобов'язання, порядок використання коштів, що залишилися на спеціальному рахунку державного бюджету після відшкодування сум екологічного грошового закладу, визначаються Кабінетом Міністрів України.

Ст 19 ЗУ Про хімічні джерела струму зі змінами 2024 рік №3503-IV від 23.02.2006, редакція від 16.10.2020

Закон чинний. Актуальність перевірено 10.02.2021

Структура акту