Стаття 16 Закону України Про хімічні джерела струму. Захист прав споживачів

Виробники хімічних джерел струму вживають заходів щодо відповідності хімічних джерел струму вимогам нормативно-правових актів, підвищення їх якості, задоволення потреб споживачів у хімічних джерелах струму промислового та побутового призначення і створення належних умов для безперешкодного приймання відпрацьованих хімічних джерел струму.

Захист прав споживачів на придбання хімічних джерел струму гарантованої якості, а також механізм реалізації захисту цих прав регулюються законодавством у сфері захисту прав споживачів.

Ст 16 ЗУ Про хімічні джерела струму зі змінами 2024 рік №3503-IV від 23.02.2006, редакція від 16.10.2020

Закон чинний. Актуальність перевірено 10.02.2021

Структура акту