Стаття 14 Закону України Про хімічні джерела струму. Умови виробництва хімічних джерел струму

Виробництво хімічних джерел струму здійснюється виробниками, які є власниками чи орендарями виробничих потужностей, а також мають у своєму розпорядженні технології для виробництва хімічних джерел струму.

Проектна документація на будівництво та реконструкцію (переоснащення, розширення, технічне переозброєння) підприємств з виробництва хімічних джерел струму підлягає оцінці впливу на довкілля, експертизі та узгодженню відповідними органами державного контролю та нагляду в порядку, встановленому законодавством.

Підтвердження відповідності екологічної безпеки технологічних процесів виробництва хімічних джерел струму здійснюється в порядку, визначеному законом.

Виробництво хімічних джерел струму та введення їх в обіг здійснюються виробниками з додержанням вимог нормативно-правових актів, екологічних вимог та норм цього Закону.

Ст 14 ЗУ Про хімічні джерела струму зі змінами 2024 рік №3503-IV від 23.02.2006, редакція від 16.10.2020

Закон чинний. Актуальність перевірено 10.02.2021

Структура акту