Стаття 15 Закону України Про хімічні джерела струму. Контроль якості та екологічної безпеки виробництва хімічних джерел струму

З метою забезпечення якості хімічних джерел струму та екологічної безпеки технологічних процесів виробництва для навколишнього середовища виробник забезпечує здійснення технічного контролю на всіх стадіях виробництва.

Контроль якості сировини, комплектуючих деталей та технологічних процесів виробництва здійснюється лабораторією виробника або лабораторією, залученою на договірних засадах, що акредитовані згідно з порядком, установленим законом.

Виробник зобов'язаний на корпусах хімічних джерел струму та/або в супровідній технічній, експлуатаційній документації хімічних джерел струму розміщати інформацію про вміст небезпечних речовин та їх сполук, вимоги до експлуатації хімічних джерел струму та вимоги щодо поводження з небезпечними відпрацьованими хімічними джерелами струму.

Державний контроль і нагляд за якістю хімічних джерел струму та забезпеченням екологічної безпеки технологічних процесів виробництва здійснюється центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державного контролю за додержанням законодавства про захист прав споживачів, центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державного екологічного контролю, в порядку, встановленому законом.

Ст 15 ЗУ Про хімічні джерела струму зі змінами 2024 рік №3503-IV від 23.02.2006, редакція від 16.10.2020

Закон чинний. Актуальність перевірено 10.02.2021

Структура акту