Стаття 158-1 Земельного кодексу України. Врегулювання земельних спорів шляхом медіації

1. Земельний спір може бути врегульовано шляхом медіації відповідно до Закону України "Про медіацію" з урахуванням особливостей, передбачених цим Кодексом.

2. Органи, передбачені статтею 158 цього Кодексу, сприяють примиренню сторін земельного спору.

3. Договір про проведення медіації та угода за результатами медіації у земельних спорах укладаються в письмовій формі.

4. У разі невиконання чи неналежного виконання угоди за результатами медіації сторони медіації мають право звернутися для розгляду земельного спору до органів, що вирішують земельні спори.

Ст 158-1 ЗКУ зі змінами 2024 рік (Земельний кодекс України, ЗК України) №2768-III від 25.10.2001, редакція від 01.01.2022

Кодекс чинний. Актуальність перевірено 10.02.2021

Структура акту