Стаття 4 Закону України Про державне регулювання у сфері комунальних послуг. Основні принципи діяльності національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг

1. Основними принципами діяльності національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, є:

1) законність;

2) гласність, доступність, прозорість та відкритість процедури державного регулювання;

3) незалежність і передбачуваність державного регулювання діяльності суб'єктів природних монополій та суб'єктів господарювання на суміжних ринках для споживачів та суспільства;

4) колегіальність, незалежність та об'єктивність при прийнятті рішень;

5) адресність регулювання, його спрямованість на конкретний суб'єкт природних монополій та суб'єкт господарювання на суміжних ринках;

6) захист прав споживачів товарів (послуг) на ринку, що перебуває у стані природної монополії, та суміжних ринках у сфері теплопостачання і централізованого водопостачання та централізованого водовідведення;

7) відповідальність за прийняті рішення та відшкодування завданої шкоди суб'єктам природних монополій та суб'єктам господарювання на суміжних ринках.

Ст 4 ЗУ Про державне регулювання у сфері комунальних послуг зі змінами 2021 рік №2479-VI від 09.07.2010, редакція від 29.12.2019

Закон чинний. Актуальність перевірено 16.10.2021