Стаття 1 Закону України Про державне регулювання у сфері комунальних послуг. Визначення термінів

1. У цьому Законі наведені нижче терміни вживаються у такому значенні:

1) суб'єкт природної монополії - суб'єкт господарювання будь-якої форми власності, який провадить діяльність на ринку, що перебуває у стані природної монополії, у сфері централізованого водопостачання та централізованого водовідведення  і транспортування теплової енергії магістральними та місцевими (розподільчими) тепловими мережами;

2) суб'єкт господарювання на суміжному ринку - суб'єкт господарювання, який провадить діяльність у сфері виробництва теплової енергії (крім випадків, коли теплова енергія використовується виключно для внутрішніх потреб), централізованого постачання теплової енергії;

3) тарифи на комунальні послуги - тарифи на теплову енергію, її виробництво (крім тарифів на виробництво теплової енергії на теплоелектроцентралях, теплоелектростанціях, атомних електростанціях і когенераційних установках та установках з використанням нетрадиційних або відновлюваних джерел енергії), транспортування теплової енергії магістральними та місцевими (розподільними) тепловими мережами, постачання теплової енергії, тарифи на централізоване водопостачання та централізоване водовідведення, тарифи на послуги з постачання теплової енергії, на послуги з постачання гарячої води, послуги з централізованого водопостачання, послуги з централізованого водовідведення.

2. Терміни "природна монополія" і "суміжний ринок" вживаються у цьому Законі у значенні, наведеному в Законі України "Про природні монополії".

Ст 1 ЗУ Про державне регулювання у сфері комунальних послуг зі змінами 2021 рік №2479-VI від 09.07.2010, редакція від 29.12.2019

Закон чинний. Актуальність перевірено 16.10.2021