Стаття 18 Закону України Про державне регулювання у сфері комунальних послуг. Відповідальність посадових осіб національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг

1. За порушення вимог цього Закону, інших актів законодавства, невиконання або неналежне виконання своїх службових обов'язків, що призвело до порушення прав та інтересів суб'єктів природних монополій та суб'єктів господарювання на суміжних ринках, що охороняються законом, Голова та члени національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, і посадові особи її апарату несуть відповідальність згідно із законом.

2. Збитки, завдані внаслідок прийняття неправомірних рішень, дій чи бездіяльності національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, що порушують норми цього Закону, підлягають відшкодуванню у порядку, передбаченому законодавством.

Ст 18 ЗУ Про державне регулювання у сфері комунальних послуг зі змінами 2021 рік №2479-VI від 09.07.2010, редакція від 29.12.2019

Закон чинний. Актуальність перевірено 16.10.2021